Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Iedere cliënt of bewoner en zijn of haar naaste(n) heeft vanuit de Wet zorg en dwang (Wzd) recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze wet stelt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt hierbij is: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Dan kunt u terecht bij Zorgstem, één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wet zorg en dwang uitvoert. Vanuit Zorgstem wordt u gekoppeld aan een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon die niet in dienst is bij een zorgstelling. U kunt rekenen op gratis ondersteuning en uw vraag of klacht wordt vertrouwelijk behandelt.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

  • Wij luisteren naar uw verhaal.
  • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door.
  • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd.
  • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht.
  • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Algemene contactgegevens Zorgstem

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering