Opnieuw PREZO keurmerk voor woonzorglocaties

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

We zijn wederom trots! In april en mei jl. heeft kwaliteitsinstituut Perspekt praktijkobservaties in Hanzeborg, De Uiterton en ’t Landleven gehouden. Hiermee werd o.a. de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning beoordeeld én hoe Woonzorg Flevoland omgaat met de huidige en toekomstige veranderingen in de ouderenzorg. Woonzorg Flevoland heeft opnieuw het PREZO keurmerk voor de woonzorglocaties behaald, waarbij dit keer ‘Aandacht voor transitie’ het thema was. 

Het eindrapport gaf prachtige complimenten en mooie ontwikkelpunten. Hieronder een greep uit wat er is waargenomen in de woonzorglocaties:

 • De persoonsgerichte zorg komt duidelijk naar voren, waarbij informele zorg een belangrijk onderdeel is.
 • Het levensverhaal vormt de start voor het zorgplan van de bewoner.
 • Er wordt samen met de bewoner gezocht naar invulling van een zinvolle dag.
 • Er wordt warme en kleinschalige zorg geboden.
 • De informele zorg en externen worden betrokken bij het zorgproces.
 • De risico’s en dilemma’s rondom inzet informele zorg en krapte op de arbeidsmarkt zijn in beeld.
 • Ondanks krapte op de arbeidsmarkt, staan de juiste mensen op de juiste plek.
 • Er is een positief beeld waargenomen met betrekking tot de ontwikkeling die de organisatie doormaakt als het gaat om maatschappelijke veranderingen.
 • Leren en ontwikkelen krijgen de benodigde aandacht
 • Er is ruimte en er zijn kansen voor scholing en opleidingen
 • Er is aandacht voor medewerker gericht opleiden.
 • De organisatie houdt haar kernwaarden hoog.

Perspekt gaf daarnaast aan dat het voor Woonzorg Flevoland belangrijk is om aandacht voor leren en ontwikkelen en het roosterproces te houden. Voor zorgmedewerkers is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over de uitdagingen die zij tegenkomen in het werk.

Over PREZO

PREZO is een kwaliteitsmodel voor langdurige zorg, dat uitgaat van de universele waarden in de zorg. Het beoordeelt de zorgkwaliteit aan de hand van verhalen uit de organisatie. Dit keurmerk is uitgeroepen door Actiz, de landelijke koepel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. Dat Hanzeborg, De Uiterton en ‘t Landleven het PREZO keurmerk hebben gekregen, betekent dat bewoners over het algemeen tevreden zijn. En dat we voldoen aan de eisen die de branche stelt en we oog hebben voor verbeterpunten.

NB: woonzorglocatie de Bolder sluit aan op het kwaliteitssysteem van Kwintes en wordt daarom niet meegenomen in de metingen van Perspekt. 

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering