Cliëntenraden Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Cliëntenraden Woonzorg Flevoland

Woonzorg Flevoland heeft een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan voor bewoners, cliënten en mantelzorgers: de zogenaamde cliëntenraden. Binnen Woonzorg Flevoland onderscheiden we er vier:

 • Centrale Cliëntenraad (voorzitters Jorrit Jorritsma, Tineke van Hemert, Jeroen Planjer)
 • Cliëntenraad Hanzeborg
 • Cliëntenraad De Uiterton/’t Landleven
 • Cliëntenraad Thuiszorg

Wat is een cliëntenraad?

In de cliëntenraad krijgen cliënten van een zorgorganisatie de kans om mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden die hen aangaan. Een cliëntenraad is wettelijk verplicht voor iedere (thuis)zorginstelling en behartigt de belangen van mensen die zorg en diensten ontvangen. De cliëntenraden zijn zelfstandig opererend binnen Woonzorg Flevoland.

Wie kunnen er meedoen in de cliëntenraad?

Bewoners, cliënten en hun mantelzorgers die diensten van Woonzorg Flevoland afnemen, kunnen voor en door de cliëntenraad gekozen worden. Indien een cliënt belangstelling heeft om zitting te nemen in de cliëntenraad, maar zelf niet in staat is om deel te nemen, kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen door een familielid, contactpersoon of vrijwilliger. Daarnaast kunnen mensen die affiniteit hebben met de verpleeghuis- en/of thuiszorg lid worden van de cliëntenraad.

Hoe weten de raden wat er leeft?

Woonzorg Flevoland hecht veel waarde aan de adviezen van de cliëntenraad. Uw ideeën of opmerkingen horen wij graag. Met uw ervaringen is de cliëntenraad beter in staat haar werk te verrichten, advies te geven, kwaliteitsverbeteringen door te voeren en toekomstgericht te werken. U kunt uw ervaringen via de onderstaande contactgegevens doorgeven aan Gonny Overwater, ambtelijk ondersteuner van de cliëntenraden, of een afspraak maken met een lid van één van de cliëntenraden.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert iedere maand en overlegt regelmatig met één van de directeuren (thuiszorg of van één van de woonzorglocaties). De cliëntenraad geeft de directie (schriftelijk) advies over het algemeen beleid en heeft daarnaast instemmingsrecht bij diverse onderwerpen die gaan over de zorg en dienstverlening van Woonzorg Flevoland.

Die adviezen gaan bijvoorbeeld over:
• de kwaliteit van zorg en diensten;
• de kwaliteit en de verzorging van maaltijden;
• zorgalarmering.

De cliëntenraad wordt ondersteund door de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), die regelmatig landelijke en regionale bijeenkomsten organiseert. Daar worden de actuele ontwikkelingen besproken en gemeenschappelijke problemen aan de orde gesteld. Ook adviseert het LOC de cliëntenraad op verzoek over diverse onderwerpen en organiseert voor nieuwe leden van de raad een introductiecursus.

Wat is een cliëntenraad niet?

De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Individuele klachten worden behandeld door de klachtenfunctionaris.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Dan raden wij aan het ‘Handboek voor Cliëntenraden’ te lezen, dit is een uitgave van het LOC. Dit boek is ter inzage op te vragen bij de ambtelijk ondersteuner Gonny Overwater via onderstaande contactgegevens. Vanzelfsprekend zijn de leden van de cliëntenraden ook bereid om een en ander mondeling toe te lichten. Heeft u interesse in lidmaatschap bij één van de cliëntenraden? Dan horen wij dat graag!

Cliëntenraad Woonzorg Flevoland (Thuiszorg, Hanzeborg en De Uiterton/’t Landleven)
Meentweg 12
8224 BP Lelystad

Telefoon: (0320) 229 210 (op dinsdagen en donderdagen tussen 11.00 en 16.00 uur)
Email: clientenraad@woonzorgflevoland.nl
Contactpersoon: Gonny Overwater

Toestemming persoonlijke gegevens voor Cliëntenraad

Beste mevrouw/mijnheer,

Graag blijven wij met u in contact. Zo kunnen wij uw belangen goed behartigen en u informeren over wat er speelt. Voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens hebben wij volgens de AVG uw toestemming nodig.


  Voor het gebruik van mijn gegevens door de Cliëntenraad om contact met mij op te nemen, een afspraak te maken of te informeren.


  Cliëntenraadslid
  Goede en gemotiveerde belangenbehartigers zijn het kloppende hart van de cliëntenraad. Als u meer wilt weten over of interesse hebt om cliëntenraadslid te worden, dan kunt u dit hieronder aangeven. Wij nemen dan contact met u op.

  Volg ons op social media

  Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering