Kwaliteit van zorg én het beschermen van uw privacy staan bij ons hoog in het vaandel. Wij voelen ons hiervoor verantwoordelijk, iedere dag weer. Want u moet kunnen rekenen op goede, veilige en verantwoorde zorg. Als zorgorganisatie worden wij hier continu op beoordeeld én wij toetsen onszelf. De ervaring van bewoners en cliënten staat hierbij centraal. 

Kwaliteitsmetingen en -keurmerk

Jaarlijks wordt Woonzorg Flevoland met verschillende tussentijdse- en eindcontroles beoordeeld op kwaliteit. Dit wordt gedaan door onder andere Stichting Perspekt, een onafhankelijk kwaliteitsinstituut in de zorg. Met het kwaliteitssysteem PREZO (prestaties in de zorg) meten zij, in praktijk, de zorg en ondersteuning aan bewoners en cliënten door zorgprofessionals. Er wordt gekeken of er wordt gezorgd volgens kwaliteitseisen en of dit bijdraagt aan wensen, behoeften en ervaringen van bewoners en cliënten. Want goede zorg is verbonden aan kwaliteit van leven.

Met het PREZO keurmerk en een beoordeling van gemiddeld een 8 op Zorgkaart Nederland, kunt u bij Woonzorg Flevoland rekenen op deskundigheid. Het laat ons en u zien dat Woonzorg Flevoland:

 • de zorg- en dienstverlening voor bewoners en cliënten continu verbetert;
 • verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die de branche Verpleging, Verzorging & Thuiszorg (VVT) stelt;
 • voldoet aan de bij de branche behorende wet- en regelgeving;
 • wordt gewaardeerd door bewoners en cliënten.

Kwaliteit Zorgkwaliteit kwaliteit van zorg kwaliteitssysteem kwaliteitseisen zorg prezo keurmerk beoordeling verbeteren

Leren en verbeteren

Kwaliteitscontroles geven ons waardevolle feedback. Wij zien het als kans om te blijven leren en verbeteren. Naast wettelijke beoordelingen, toetst Woonzorg Flevoland met regelmaat zelf de kennis en kunde van zorgmedewerkers. En we meten de waardering van bewoners en cliënten. Zo blijven we scherp en houden we aandacht voor onze ambitie: iedereen de beste zorg, elke dag. Daar gaan we samen voor.

Daarnaast investeren wij in scholing van medewerkers. Hun deskundigheid draagt bij aan kwalitatieve zorg en ondersteuning. Wij stimuleren elkaar en delen onze kennis en ervaring binnen de verschillende (zorg)diensten van Woonzorg Flevoland. Zo bundelen we onze krachten voor goede zorg.

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Lees de Publieksversie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg hier. Het Woonzorg Flevoland Kwaliteitsverslag vindt u op onze publicatiespagina.

Uw gegevens en privacy

Wanneer u zorg ontvangt, heeft een zorgorganisatie persoonlijke gegevens van u nodig. Bescherming van deze gegevens is belangrijk. U kunt erop vertrouwen dat medewerkers van Woonzorg Flevoland hier zorgvuldig mee omgaan. Zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vanuit de Europese privacywetgeving.

Woonzorg Flevoland is volgens de wet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij gaan hier als volgt mee om:

 • Uw gegevens worden alleen gebruikt ter ondersteuning van de zorgverlening. Bijvoorbeeld voor:
  • het opstellen en de financiële afhandeling van gecontracteerde of afgesproken zorg.
  • cliënttevredenheidsonderzoeken en hieruit volgende rapportages. Hierbij wordt persoonlijke informatie anoniem gemaakt.
  • informatie-uitwisseling tussen organisaties waar Woonzorg Flevoland intensief mee samenwerkt. Zo kunnen we samen zorg op maat verlenen.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn vijftien jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

Meer informatie en vragen

 • Factsheet: meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens leest u hier.
 • Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens? Dan kunt u dit bespreken met uw zorgmedewerker.
 • Algemene vragen over ‘privacy’ kunt u stellen via het contactformulier, of mail naar info@woonzorgflevoland.nl

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering