Ondernemingsraad Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Ondernemingsraad (OR) Woonzorg Flevoland

Woonzorg Flevoland heeft een gemotiveerde Ondernemingsraad (OR).

Zij praat mee over het beleid en de bedrijfsvoering van Woonzorg Flevoland en behartigt in overleg met de Raad van Bestuur de belangen van de medewerkers. Daarmee levert de OR een bijdrage aan de organisatie en de sociale doelstellingen van Woonzorg Flevoland.

Heeft u vragen aan onze OR? U kunt hen bereiken via or@woonzorgflevoland.nl 

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering