Privacy en persoonsgegevens

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Uw privacy en gegevens

Wanneer u zorg ontvangt, heeft een zorgorganisatie persoonlijke gegevens van u nodig. Bescherming van deze gegevens is belangrijk. U kunt erop vertrouwen dat medewerkers van Woonzorg Flevoland zorgvuldig met privacy en uw gegevens omgaan. Zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vanuit de Europese privacywetgeving.

Woonzorg Flevoland is volgens de wet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt ter ondersteuning van de zorgverlening. Bijvoorbeeld voor:

    • het opstellen en de financiële afhandeling van gecontracteerde of afgesproken zorg.
    • cliënttevredenheidsonderzoeken en hieruit volgende rapportages. Hierbij wordt persoonlijke informatie anoniem gemaakt.
    • informatie-uitwisseling tussen organisaties waar Woonzorg Flevoland intensief mee samenwerkt. Zo kunnen we samen zorg op maat verlenen.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 20 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens? Dan kunt u dit bespreken met uw zorgmedewerker.

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering