Over wijkteam De Bolder “Iedereen heeft recht op warme zorg”

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Wanneer iemand thuiszorg nodig heeft voor lichamelijke zorg, maar er ook sprake is van psychische problematiek, dan krijg je hulp van wijkteam Bolder in Lelystad. Dit wijkteam van Woonzorg Flevoland is uniek in Nederland en helpt cliënten die naast lichamelijke uitdagingen, te maken hebben met bijvoorbeeld een depressie, schizofrenie of een bipolaire stoornis. Wijkverpleegkundige Mirjam Voetberg vertelt wat het werk van het team inhoudt.

“Er zijn in ons land steeds meer mensen met een psychische hulpvraag en de opname in de psychiatrie is steeds korter, maar de zorgvraag is er wel. Ons team helpt bij de fysieke zorg en heeft daarbij affiniteit met de geestelijke gezondheidzorg. Door onze basiskennis van psychiatrische problemen zijn wij in staat om iemand te helpen bij de dagelijkse lichamelijke en verpleegkundige handelingen. Als een cliënt gelijk roept dat je weg moet gaan als je binnen komt, dan kan het best zijn dat je als reguliere verzorgende niet weet wat je moet doen. Door onze ervaring en kennis hebben wij handvatten om met deze persoon in gesprek te gaan, en ervoor te zorgen dat er uiteindelijk wel de zorg geboden wordt die diegene nodig heeft.”

“Het is een uitdaging om iemand zijn zelfstandigheid terug te geven”

Een veilige thuissituatie creëren

Iedereen verdient warme zorg, vindt Mirjam. “Iedereen kan in een depressie schieten, als je partner bijvoorbeeld overlijdt. Dan is het toch fijn als je ondersteund wordt?” Per persoon kijkt het team wat nodig is om een veilige thuissituatie te creëren. “We vinden het belangrijk om iemand zich weer veilig te laten voelen, vertrouwen te geven en de eigen kracht opnieuw te vinden.” Sommige mensen hebben heel lang niet voor zichzelf gezorgd. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat ze weer zo zelfstandig mogelijk zijn. Soms kunnen we uiteindelijk zelfs in zorg minderen, omdat iemand weer bepaalde dingen zelf kan, of omdat we het netwerk met familie en vrienden om iemand heen weer hebben opgebouwd. Het belangrijkste is dat iedereen zichzelf mag zijn!”

De zorg als roeping

Mirjams taken in het team zijn veelal overkoepelend. “Ik schrijf zorgplannen voor de cliënten waar in staat welke zorg wordt geboden, ik zorg voor het maken van de indicaties en houdt contact met anderen disciplines. Cliënten hebben namelijk vaak een netwerk van zorg om zich heen, bestaande uit de huisarts, ondersteuning thuis, dagbesteding, maar ook de GGZ. We hebben dan ook regelmatig een overleg met al deze zorgaanbieders, zodat we de zorg op elkaar afstemmen.”

Het woord ‘roeping’ vindt ze eigenlijk te zwaar, maar het dekt wel de lading: Mirjam wist al heel jong dat ze in de zorg wilde werken. “Het is gewoon een gevoel. Het past bij me. En bijzondere mensen inspireren me. Niemand is gewoon en er is een vaak een verhaal achter het verhaal dat iemand op dat moment heeft. En dat maakt hoe iemand is geworden en zich gedraagt. Dat maakt het werk voor mij speciaal.”

“Alle dagen zijn leuk en elke dag is bijzonder. We zorgen ervoor dat mensen zich gehoord voelen, dat ze mogen zijn wie ze zijn. Best veel mensen kijken negatief tegen deze doelgroep aan. Maar wij laten iedereen zichzelf zijn, en dat mogen ze ook laten zien. Hoe mooi is dat?” De mooiste uitdaging vindt Mirjam dan ook de mensen waarbij alle andere zorgverleners de hoop hebben opgegeven. “Die mensen weer kracht geven, dat is het allermooiste. Als deze mensen weer tevreden zijn en er geen weerstand meer is, is ons doel bereikt.”

Veel geduld en acceptatie

“Je moet niet snel van slag zijn in dit team.” Weten dat je met een specifieke doelgroep te maken hebt, maakt dat je anders binnen stapt, legt Mirjam uit. En je moet veel geduld hebben. “Ik heb wel eens een poosje bij iemand door de brievenbus staan kletsen.” Het geduld van het team levert veel succesverhalen op. “We hebben voor een dame met een angststoornis gezorgd, waar andere thuiszorgteams alle hoop bij hadden opgegeven. Door af te spreken wat ze van ons kon verwachten, en haar te accepteren zoals ze was, is ze een bijna reguliere klant geworden. Dat is echt ontzettend tof.”

Soms nodigt Mirjam zichzelf gewoon uit voor een kopje thee. “Een huisarts had mij gevraagd om eens bij een cliënt van hem langs te gaan. Ik mocht binnen komen en uiteindelijk hebben we deze man geholpen met zijn financiële administratie en hem weer in contact gebracht met zijn familie. Voor zo’n geval trekken we maanden uit. Dat iemand dan weer zelfstandig wordt is geweldig. Dat geeft spirit. Ik hoop dan ook dat we elkaar blijven zien als mens, in plaats van iemand met een stempeltje. Problemen kunnen ons allemaal overkomen en dan wil je als mens gezien worden.”

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering