PREZO Care keurmerk voor verpleeghuizen Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Woonzorglocaties De Uiterton, Hanzeborg en ’t Landleven in Lelystad werden tussen april en juni 2021 door kwaliteitsinstituut Perspekt getoetst op diverse onderdelen van de zorgverlening. Na verschillende praktijkobservaties en gesprekken met medewerkers en bewoners, volgde een positieve beoordeling en toekenning van het keurmerk.

Belevingsgerichte zorg

Woonzorg Flevoland wordt door de auditoren ervaren als een gedreven, deskundige zorgorganisatie waar bekwaam en belevingsgericht gewerkt wordt met eigen regie voor bewoners als uitgangspunt. “Er wordt merkbaar gestreefd naar het creëren van een aangename en betekenisvolle dag voor elke bewoner”, geeft Perspekt aan. Woonzorg Flevoland heeft gezondheid en welzijn hoog in het vaandel staan. Er is aandacht voor beweging, goed eten en er heerst een prettige sfeer binnen de locaties. Bewoners zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden.

Ambitieus en doelgericht

Medewerkers van Woonzorg Flevoland worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zich te ontwikkelen. De ambitie om duidelijk vorm te geven aan de visie – het bieden van belevingsgerichte zorg en een aangename dag, met zoveel mogelijk behoud van eigen regie voor bewoners – is merkbaar. En dat er verbeterpunten zijn is niet vreemd. “Keulen en Aken zijn ook niet op 1 dag gebouwd”, gaf het auditteam aan. Er zijn altijd dillema’s en Woonzorg Flevoland heeft deze goed in beeld. “De organisatie blinkt uit in doelgerichte verandering en zelfreflectie”, meldt het eindrapport.

Waardering voor de zorg

Lydianne Vermeulen, stafmedewerker kwaliteit en beleid bij Woonzorg Flevoland, “Met trots hebben wij het eindrapport gelezen. Mooi om terug te zien dat de auditoren de bevlogenheid en energie van de medewerkers hebben gevoeld en dat onze belevingsgerichte zorgverlening duidelijk naar voren is gekomen. Een echte waardering voor alle collega’s binnen de woonzorglocaties.”

Kwaliteitsmodel

PREZO is een landelijk kwaliteitskeurmerk voor verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap in het leven geroepen door Actiz, de landelijke koepel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. PREZO Care is een kwaliteitsmodel voor langdurige zorg dat uitgaat van de universele waarden in de zorg. Het beoordeelt de zorgkwaliteit aan de hand van verhalen uit de organisatie. Gesprekken met cliënten, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers, ondersteuners, managers en bestuurders; iedereen die betrokken is bij de zorg- of dienstverlening. PREZO Care helpt organisatie breed te werken met de waarden, regels, dilemma’s en risico’s die uit de gesprekken naar boven komen.

 

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering