Privacystatement


Woonzorg Flevoland verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website www.woonzorgflevoland.nlen www.werkenbijwoonzorgflevoland.nl,bij het registratie- of aanmeldingsproces en wanneer je een overeenkomst tot zorgverlening of een andere overeenkomst met ons aangaat. Voorop staat dat Woonzorg Flevoland behoorlijk en zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw privacy.

Verwerking persoonsgegevens

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Overeenkomst


Wanneer je met ons een overeenkomst aangaat voor de verlening van zorg, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum/plaats;
 • Financiële gegevens;
 • Foto;
 • Gegevvens ID bewijs
 • Contactpersoon
 • Toestemmingsformulier
 • Verzekeringen

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens afkomstig van tracking: GPS/OV
 • Gegevens over dienstverlening
 • Gegevens over wilsbekwaamheid
 • Gegevens over toepassing vrijheid beperkende maatregel
 • Gegevens over medicatie
 • Gegevens over klachten
 • Gegegevens over onderlinge communicatie en afstemming tussen professionals van betrokken disciplines
 • Gegevens rond functioneren
 • Gegevens dagelijks leven
 • Gegevens van (niet) medische sensoren
 • Gegevens afkomstig van sociale gebeurtenissen
 • Gegevens opgenomen tijdens behandelingen/begeleiding
 • BSN

Bezoek website


Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we, met behulp van cookies, bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:

 • je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
 • je Internet Service Provider (ISP), afhankelijk van de configuratie daarvan;
 • de duur van jouw bezoek aan de website;
 • het aantal keren dat je de website bezoekt;
 • de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken;
 • basale domeininformatie;
 • de pagina’s die je bezoekt;
 • het aantal keren dat je de website bezoekt;
 • de website die linkte naar onze website;
 • informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken.

Al deze informatie gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website verder te ontwikkelen. Meer informatie hierover vind je in ons cookiebeleid op de website.

Op sommige pagina’s van deze website word je uitgenodigd om je naam, contactgegevens zoals je e-mailadres en telefoonnummer en andere persoonsgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor contactaanvragen, sollicitaties of mailing- en vragenlijsten. Woonzorg Flevoland verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die je ons zelf verstrekt.

Sollicitatieprocedure

Als je solliciteert op een van onze vacatures via onze website, slaan we informatie op die nodig is voor het op de juiste manier verwerken van deze sollicitatie. Deze informatie kun je invullen via een sollicitatieformulier op onze website. Daarin vragen wij je om je voor- en achternaam, je e-mailadres, adresgegevens, motivatiebrief en CV. Bij specifieke vacatures vragen we extra informatie om de solliciatie op de juiste manier te verwerken.

Nieuwsbrief

Je kunt je via onze website ook aanmelden voor een nieuwsbrief. In dat geval vragen wij je enkel om je voor- en achternaam en e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen, waarmee je jezelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Contactformulier

Verder kun je een contactformulier invullen, indien je wilt dat wij contact met je opnemen. In dat geval vragen wij om je naam, e-mailadres en woonplaats en kun je daarnaast een telefoonnummer opgeven, indien het je voorkeur heeft dat wij telefonisch contact met je opnemen.

Leveranciers

Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats en betalings- en factuurgegevens.

Camerabeelden

Woonzorg Flevoland maakt gebruik van camera’s in het belang van de veiligheid van haar cliënten en personeel alsmede om diefstal tegen te gaan. Indien er camera’s op ons terrein aanwezig zijn, word je daarover ter plaatse geïnformeerd. De camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard.

Doel verwerken persoonsgegevens

Woonzorg Flevoland gebruikt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

 • om onze (zorg) diensten te kunnen verlenen;
 • voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van Woonzorg Flevoland en andere opgevraagde informatie;
 • om contact met je op te kunnen nemen na een sollicitatie of een vraag over onze producten en diensten;
 • om je een nieuwsbrief te kunnen toesturen;
 • voor het monitoren van de prestaties van deze site;
 • voor het verbeteren van onze website en onze service;
 • voor interne administratie
 • voor het behandelen van geschillen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien je bij ons informatie aanvraagt, contact met ons opneemt of een afspraak met ons wilt maken, verwerken wij je persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat geldt uiteraard ook indien je met ons een overeenkomst tot verlening van zorg of een andere overeenkomst met ons aangaat.

Ook kan het zijn dat Woonzorg Flevoland een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van de veiligheid of het tegengaan van diefstal. Indien je bij ons solliciteert, dan hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de pre-employment screening. In dat kader zullen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor de betreffende functie. Woonzorg Flevoland zal in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van jouw privacy enerzijds en en het gerechtvaardigd belang van Woonzorg Flevoland anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Woonzorg Flevoland zwaarder weegt, worden jouw persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerkt.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, staat het je altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Woonzorg Flevoland.

Bewaartermijn documentatie rondom sollicitaties

Documentatie (waaronder solliciatiebrief, Curriculum Vitae, referenties, correspondentie met de sollicitant, getuigschriften, verklaring over gedrag) van sollicitanten die niet worden aagenomen worden zonder toestemming binnen 4 weken vernietigd.

Indien toesteming vanuit de sollicitant bewaart Woonzorg Flevoland de hierboven benoemede documentatie van een sollicitatie maximaal 1 jaar. Dit om de sollicitant op een later moment te contacten voor een relevante vacature op basis van de eerder ingestuurde sollicitatie.

Delen van uw gegevens met derden

Hieronder kunt u lezen met welke categorieën van organisaties Woonzorg Flevoland persoonsgegevens deelt:

 • organisaties die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst;
 • organisaties die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met jou, zoals MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven;
 • andere organisaties, indien je daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend;
 • andere organisaties, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Woonzorg Flevoland;
 • andere organisaties, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Cookies

Woonzorg Flevoland gebruikt verschillende technieken en methoden om uw webervaring te

optimaliseren. Afhankelijk van uw voorkeuren, kunt u het gewenste machtigingsniveau selecteren. We bieden drie verschillende niveaus:

 1. Essentiele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen.

 1. Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.

 1. Advertentie cookies

Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.

Meer informatie over de cookies die wij verzamelen leest u in het cookie statement.

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens


Je kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben, je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen of deze aan een andere partij over te dragen (dataportabiliteit). Neem hiervoor contact op met Woonzorg Flevoland via info@woonzorgflevoland.nlWij zullen binnen vier weken per e-mail op je verzoek reageren.

Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Functionaris Gegevensbescherming

Woonzorg Flevoland heeft Marcel Walker als Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toe te zien op de naleving van de privacywetgeving. Je kunt onze Functionaris Gegevensbescherming bereiken via walker@woonzorgflevoland.nl.


Externe websites


Onze website bevat links naar anders websites. Woonzorg Flevoland is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites omgaan met privacy. Woonzorg Flevoland raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op jou van toepassing zijn.

Veiligheid

Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.


Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op [25 mei 2018].

Contactgegevens

Woonzorg Flevoland

Meentweg 12

8224 BP Lelystad

info@woonzorgflevoland.nl

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering