Psychologie Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Load it up! Prijs voor vakgroep Psychologie van Woonzorg Flevoland

De vakgroep psychologie van Woonzorg Flevoland heeft op woensdag 20 juni de prijs voor meest bruikbare upload in ontvangst mogen nemen. Het bestuur van de PgD (Psychologische Expertise voor de Ouderenzorg) hecht veel waarde aan de uitwisseling van expertise en had alle leden opgeroepen om bruikbare documenten en protocollen met elkaar te delen. Als extra stimulans heeft de PgD een prijs van €500,- ter beschikking gesteld voor de vakgroep met de beste inzending.

Laura Angela, psycholoog bij Woonzorg Flevoland: “In 2015 zijn we gestart met een groot project waarbij onbegrepen gedrag centraal stond, als onderdeel van het werken vanuit de belevingsgerichte zorg. Vanuit de vakgroep psychologie hebben wij ons plan van aanpak rondom onbegrepen gedrag en het (broekzakformaat) kaartje met de stappen van methodisch werken bij onbegrepen gedrag geüpload. Daarnaast hebben we, in samenwerking met collega Jan Krol (coach belevingsgericht werken), een draaiboek gedeeld voor het organiseren van een symposium, na ons succesvolle symposium ‘Meer Grip op Gedrag’ van 2017.”

Creatief, inspirerend en inzetbaar

Een vakjury van de PgD, bestaande uit Yolande Kuin, Theo Arts en Henk Geertsema, beoordeelde onze geüploade documenten als beste inzending. Ze beoordelen de werkwijze als creatief, inspirerend en inzetbaar binnen de gehele organisatie. Een mooi compliment voor iedereen die hier aan meegewerkt en bijgedragen heeft!

7 stappenplan

Vanuit dit rapport hebben we een werkwijze opgesteld, waarbij de 8 kernelementen zijn samengevoegd in een 7 stappenplan (broekzakformaat kaartje), zodat er methodisch gewerkt kan worden bij onbegrepen gedrag. Daarnaast zijn de (al bestaande) bewonersbesprekingen verder uitgebreid voor alle zorgteams, en zijn er gedragsvisites gestart om samen op zoek te gaan naar de oorzaak van veranderingen in gedrag. Ook het levensverhaal van de bewoner, verteld door familie en naasten is hierbij erg belangrijk. We merken dat deze werkwijze binnen de gehele organisatie gedragen wordt; ook het symposium ‘Meer Grip op Gedrag’ werd heel goed bezocht.

De werkwijze heeft tot verschillende positieve resultaten geleidt. Door te kijken naar de mens achter het gedrag en het zoeken naar oorzaken kunnen we beter inspelen op het gedrag en behoeften van onze bewoners!

Psychologie van Woonzorg Flevoland 2

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8