Samen sterk voor Netwerk Dementie Almere

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Woonzorg Flevoland en verschillende Almeerse zorgorganisaties zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor Netwerk Dementie Almere. In de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere werd de overeenkomst ondertekend in het bijzijn van wethouder Roelie Bosch.

Samen met o.a. Zorggroep Almere, het Flevoziekenhuis, Gemeente Almere, CMO Flevoland, Alzheimer Nederland en GGZ Centraal, willen wij de initiatieven rondom de dementiezorg sneller en efficiënter tot stand brengen en de overlap binnen het zorg- en welzijnsaanbod voorkomen. Met het uiteindelijke doel om de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers aanzienlijk te verbeteren.

Missie en visie
Het Netwerk Dementie Almere stelt de behoefte van de persoon met dementie en zijn of haar omgeving centraal. De Zorgstandaard Dementie, dat als doel heeft tot vaste normen voor de dementiezorg te komen, is hierbij het uitgangspunt. Het netwerk wil dat in 2020 alle partijen deze standaard onderschrijven.

Dementie is een groot probleem in Nederland en vooral in Almere. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk toe.  Veel mensen worden getroffen door deze ernstige progressieve ziekte waarvoor nog geen afdoende geneesmiddelen beschikbaar zijn. Met hen worden ook de mensen uit hun omgeving getroffen. Het netwerk denkt dat als zij erin slagen de zorgstandaard in Almere volledig in te voeren, de zorg voor mensen met dementie en hun omgeving optimaal te hebben georganiseerd.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering