Samen voor waardevolle zorg: bewoners, cliënten én mantelzorgers gezocht voor onze cliëntenraden!

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Medezeggenschap staat bij Woonzorg Flevoland hoog in het vaandel. Dit recht van bewoners, cliënten én mantelzorgers is een groot goed. Door met u in gesprek te gaan kunnen we als zorgorganisatie (waar nodig) gerichter aanpassen en verbeteren om uw woon- en zorgervaring zo prettig mogelijk te maken.

Wanneer u in een van onze woonzorglocaties woont of thuiszorg via Woonzorg Flevoland ontvangt, kunt u uw stem laten horen over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Hierbij kunt u denken aan de verzorging en gastvrijheid, maar ook aan maaltijden, dagbesteding en andere faciliteiten.

De cliëntenraden Thuiszorg, Hanzeborg en De Uiterton/’t Landleven behartigen de belangen van bewoners en cliënten. Vanuit de Wet op de Medezeggenschap hebben deze raden recht op meedenken, overleggen en advies geven over de zorg- en dienstverlening van Woonzorg Flevoland. Die van vandaag én morgen. Die wet verplicht de leiding van Woonzorg Flevoland om cliëntenraden te vragen wat zij vinden van diverse onderwerpen die hun aangaan. Zo houden de raden vinger aan de pols.

Werkwijze

Bewoners en thuiszorgcliënten kunnen melding maken van zaken die naar hun mening beter kunnen. Bij een individueel bespreekpunt verwijst de cliëntenraad door naar de juiste persoon. Geldt de melding voor meerdere mensen, dan pakt de raad het op en wordt er een advies uitgebracht richting de leiding. De cliëntenraad heeft daarnaast regelmatig contact met medewerkers van Woonzorg Flevoland.

Nieuwe cliëntenraadsleden gezocht!

Goede en gemotiveerde belangenbehartigers zijn het kloppende hart van een cliëntenraad. De drie cliëntenraden van Woonzorg Flevoland zijn hard op zoek naar nieuwe leden. Heeft u als ontvanger van onze zorg- en dienstverlening interesse om uw mening en advies te laten horen binnen een cliëntenraad? Laat dit ons weten aan de ambtelijk ondersteuner van de cliëntenraden van Woonzorg Flevoland, Gonny Overwater:

Voor meer informatie over het lidmaatschap, bekijk de vacature hier.

Week van de Medezeggenschap 3 – 7 okt

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) is de overkoepelende belangenbehartiger voor cliëntenraden binnen verschillende sectoren in Nederland. Deze partij organiseert sinds 3 jaar de ‘Week van de Medezeggenschap’. Tijdens deze week wordt landelijk extra aandacht gevestigd op het belang van medezeggenschap. In 2022 valt dit tussen 3 en 7 oktober en is het thema: De toekomst is Waardevolle Zorg. Dit jaar wordt vooruitgekeken naar de toekomst waarin ruimte voor leven, zorg en ondersteuning nog belangrijker wordt voor mensen die dat nodig hebben en hun naasten. .

Lees hier meer over dit onderwerp.

 

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering