Samenwerking Ex Aqua en Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Sinds 1986 werken woonzorgorganisatie Woonzorg Flevoland en de Lelystadse apotheek Ex Aqua samen om kwaliteit van zorg te verhogen. Om nog betere zorg te verlenen, wordt het verpakken, toedienen en voorraadbeheer nu nog beter geautomatiseerd. Dit zorgt ervoor dat artsen, apothekers en zorgmedewerkers meer tijd hebben om patiënten te verzorgen.  
 

Foto: Links Roeland Böttger (Apotheker Ex Aqua) en rechts Ron Norder (Directeur Strategie en Behandeldienst Woonzorg Flevoland)

Zeker bij spoedeisende zaken is het een groot voordeel dat Woonzorg Flevoland en Apotheek Ex Aqua samenwerken. Voor apotheker Roeland Böttger van Ex Aqua is veilig en snel leveren tegen gunstige voorwaarden een van de belangrijkste werkwijzen. “Cliënten van Woonzorg Flevoland profiteren van ons inkoopvoordeel, omdat we zijn aangesloten bij stichting Verenigde Nederlandse Apotheken. Hier zijn zo’n 150 apotheken bij aangesloten.”


Audit
 
Om na te gaan of de samenwerking op het gebied van medicijnuitgifte en inkoop met Ex Aqua het beste voor cliënten was, organiseerde Woonzorg Flevoland eerst een ‘audit’, een soort onderzoek. “Samen met inkooppartner Intrakoop en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) hebben we een route uitgestippeld om na te gaan of onze farmaceutische dienstverlening voldoet aan wet- en regelgeving en we daarvoor een redelijke prijs betalen,” vertelt inkoper Marcel Walker van Woonzorg Flevoland. “Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) onderzocht of Woonzorg Flevoland op een verantwoorde manier van medicijnen gebruik maakt. Ook is gekeken naar de rol die een apotheker hierin vervult. De resultaten waren zeer positief.” 

 

Verstevigen samenwerking
Na de audit ontstond er een lijst met wensen en eisen voor de manier waarop Woonzorg Flevoland medicijnen uitgeeft. Apotheek Ex Aqua bleek een goede samenwerkingspartner voor deze wensen en eisen, en daarom is de samenwerking opnieuw aangegaan. Marcel Walker: “Wij verwachten ook dat de prettige samenwerking zich in de toekomst alleen maar gaat verstevigen en door ontwikkelen. Intrakoop zal ons daarbij ondersteunen door de kosten te monitoren en te blijven volgen of en waar de kwaliteit van het medicatieproces nog verbeterd kan worden,” aldus Marcel Walker.  

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering