Samenwerking tussen welzijn en zorg maakt het leven aangenamer (onderzoek)

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Woonzorg Flevoland en Welzijn Lelystad onderzochten de kansen voor samenwerking tussen informele en formele zorg in de intramurale zorg. Dit is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De conclusie? ‘Als de zorgprofessional door de ogen van een mantelzorger kijkt, voelt de mantelzorger zich meer gezien en heeft de zorgprofessional meer ruimte voor persoonsgerichte zorg’, zegt projectleider Aafke Smits, die het onderzoek ‘Oog voor samenwerken’ bij Woonzorg Flevoland uitvoerde.

Samenwerking informele en formele zorg

De samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers in de intramurale zorg (de zorg in het verpleeghuis) staat centraal in het onderzoek van Woonzorg Flevoland en Welzijn Lelystad. ‘Gelijkwaardigheid en oog hebben voor elkaar zijn essentieel voor een goede samenwerking’, zegt Aafke Smits. ‘Zorgverleners en mantelzorgers hebben namelijk hetzelfde doel: dat het lichamelijk én sociaal goed gaat met hun cliënt of naaste. De inzet en kijk van de mantelzorger richt zich het liefst op het sociaal welbevinden. Voor zorgprofessionals een kans om (nog) beter persoonsgericht te werken.’

Verschillende rollen mantelzorgers

Het rapport geeft praktische handvatten om als zorgprofessional in te gaan op de verschillende rollen van de mantelzorger. Mantelzorgers zijn namelijk hulpverlener, cliënt, persoonlijke relatie en expert ineen. Aafke Smits benadrukt het belang van het betrekken van het eigen sociaal netwerk van de cliënt. Professionals en mantelzorgers zorgen samen voor het welzijn en de zorg van de cliënt. Dat is onlangs opnieuw bekrachtigd in het convenant informele zorg, ondertekend door Woonzorg Flevoland, Welzijn Lelystad, de gemeente Lelystad en 13 zorg- en welzijnsorganisaties.

Voorbeelden uit de thuissituatie

Voorbeelden uit de thuissituatie, waarin mantelzorgers met bijvoorbeeld welzijnscoaches samenwerken, bieden volgens dit onderzoek kansen voor de intramurale zorg. In de wijk zoeken welzijnscoaches samen met de cliënt en het informeel netwerk naar het bevorderen van het welzijn van mensen. Het resultaat? ‘Meer levensgeluk, een uitstel van de zorgvraag én het verlagen van de druk op de mantelzorg. Dit biedt ook kansen voor de intramurale zorg.’

In de thuissituatie draait het om eigen regie. Hierbij worden de volgende vragen gesteld: Wat kan ik zelf, wat kan mijn omgeving, wat kunnen vrijwilligers? Als dat geen oplossing is: wat heb ik nodig van de professionele zorg? Dezelfde vragen kun je blijven stellen als iemand komt wonen in een woonzorglocatie. Ook daar is het belangrijk dat mensen regie houden, zich verbonden voelen en gebruik weten te maken van hun competenties, de drie componenten van geluk.

‘Het onderzoek sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen waar Woonzorg Flevoland blij mee is en waar we direct mee aan de slag zijn gegaan,’ vertelt Greet Koelewijn, coördinator vrijwilligersbeleid van Woonzorg Flevoland.

Lees ook het gehele onderzoek ‘Oog voor samenwerken‘.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering