Samenwerking tussen Woonzorg Flevoland en Orthoparc Flevoland zorgt voor kwaliteitsslag

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Woonzorg Flevoland intensiveert haar samenwerking met orthopedische kliniek Orthoparc Flevoland in Lelystad. Deze samenwerking stimuleert een sneller herstel van cliënten die zorg afnemen bij Woonzorg Flevoland.

“Na een operatie, bijvoorbeeld bij een heup of knieoperatie, hebben cliënten soms specifieke zorg nodig. In de revalidatie richten we ons op een snel herstel met een behandelplan met haalbare doelen. De doelen zorgen ervoor dat de cliënt ergens naartoe werkt, vaak het weer uit kunnen voeren van alledaagse activiteiten, wat de revalidatie bevordert. De samenwerking met Orthoparc bespoedigt dit proces, aangezien we als strategische zorgpartners goede afspraken maken,” vertelt thuiszorgmanager Marinke van Holst.

Herstel thuis of in eerstelijnsverblijf

Voor sommige zorg geldt dat deze niet in de thuissituatie gegeven kan worden, hierbij is bijvoorbeeld toezicht van een arts nodig en intensieve verpleging. Deze zorg levert Woonzorg Flevoland in de eerstelijnsverblijven in Lelystad en Almere. Cliënten komen hier voor intensieve zorg, die thuis niet geleverd kan worden of wanneer de cliënt tijdens het herstel in een rolstoel zit en op ‘vier hoog’ woont en dus niet naar boven kan. De fysiotherapeuten, verpleegkundigen en verzorgenden van het eerstelijnsverblijf zijn gespecialiseerd in de specifieke zorg die na een operatie nodig is. “Als we de benodigde zorg in de vertrouwde thuissituatie kunnen leveren, dan is dat ook mogelijk,” licht Van Holst toe.

Kwaliteitsslag

De korte lijnen tussen de partners Orthoparc en Woonzorg Flevoland zorgen ervoor dat de orthopeden nauw bij het herstelproces betrokken zijn. De orthopedisch chirurgen van Orthoparc opereren de cliënten overdag aan onder andere  knie- en heupprothesen. Daarna gaat deze persoon meestal diezelfde dag al weer naar huis, maar soms naar het eerstelijnsverblijf van Woonzorg Flevoland om te revalideren. “’s Avonds komt de orthopeed  dan nog langs om te kijken hoe het gaat”, vertelt orthopedisch chirurg Maria Nijland. “Een verbetering van de regionale samenwerking, met een organisatie die zowel thuis als in de revalidatie zorg een belangrijke speler is, betekent dus een echte kwaliteitsslag voor de patiënten en voor ons”, aldus orthopeed Jasper Zwiers.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering