Samenwerkingsagenda gezondheid door partners ‘WEL in Lelystad’ getekend

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Onder de naam ‘WEL in Lelystad’ is vanuit het gezondheidsbeleid 2020-2024 de Samenwerkingsagenda gezondheid ontstaan. In deze Samenwerkingsagenda staan concrete afspraken hoe de samenwerking eruit ziet en welke activiteiten gezamenlijk opgepakt worden. Onlangs hebben de bestuurders van de deelnemende organisaties de Samenwerkingsagenda ondertekend, waarmee zij laten zien dat hun organisatie actief bijdraagt aan het behalen van de gestelde doelen. De partners van WEL in Lelystad komen twee keer per jaar bijeen om de voortgang te bespreken en om te kijken welke (landelijke) ontwikkelingen er op het gebied van gezondheid zijn. ‘Want gezondheid, en vooral je vitaal voelen en goed in je vel zitten, is van groot belang. Voor ieder persoonlijk én voor Lelystad als geheel. Hier maken wij ons hard voor’, aldus wethouder Jack Schoone.

Op dit moment bestaat WEL in Lelystad uit de volgende organisaties: Flevolandse Patiënten Federatie, Welzijn Lelystad, Sportbedrijf Lelystad, Huisartsen vertegenwoordiging, GGD Flevoland, Icare, Woonzorg Flevoland, Coloriet, Gezonde wijkaanpak, JOGG-netwerk, Tactus, St. Jansdal en Gemeente Lelystad. Afhankelijk van de gestelde doelen worden ook andere partners betrokken, zoals scholen, die een belangrijke rol spelen in de Lelystadse aanpak Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst.

Positieve gezondheid

WEL in Lelystad is gekoppeld aan het provinciale programma WEL in Flevoland, waarbij de kracht van Positieve Gezondheid wordt gebruikt om gezondheid en gedrag van de Flevolanders centraal te stellen. Kennis, ideeën en initiatieven op het gebied van welzijn, vitaliteit en gezondheid komen daar samen. In WEL in Lelystad maken we de vertaling naar Lelystadse situatie en kijken we wat hier het beste past bij de behoefte van onze inwoners.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering