Symposium Woonzorg Flevoland ‘De (ouderen)zorg van morgen’

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

‘Hoe gaan we de zorg voor onze ouderen toekomstbestendig maken?’ Dat was het onderwerp van het symposium dat Woonzorg Flevoland op donderdag 23 november 2023 organiseerde. Onze organisatie greep het 25-jarig jubileum en de opening van de nieuwe afdeling van woonzorglocatie Hanzeborg aan, om de uitdagingen voor de (ouderen)zorg van morgen te adresseren.

John Bos trad 10 jaar geleden aan als voorzitter van de raad van bestuur van Woonzorg Flevoland: “De opgave om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, is nu een heel andere. Het zal veel meer een gedeelde verantwoordelijkheid worden van samenleving en zorg, van ons allemaal.” Door de dubbele vergrijzing nemen de zorgvragen toe en worden deze ook complexer. “Met minder mensen moet aan meer mensen zorg worden gegeven. Naast preventie en inzet van technologie, is meer samenwerking tussen zorgpartijen en met welzijnsorganisaties nodig,” zegt Bos. “Om straks mensen die professionele zorg nodig hebben deze ook te kunnen geven, wordt de zorg van familie en het sociale netwerk nog belangrijker.”

Visies op de zorg van morgen
Op ludieke wijze werd het symposium geopend. En met veel energie werd de aanwezigen gevraagd of zij klaar waren voor de zorg van morgen. Energie die werd doorgezet in de visies van de sprekers op de uitdagingen en wat nodig is voor de (ouderen)zorg van morgen. Het spits werd afgebeten door Marcel Canoy (hoogleraar gezondheidseconomie en dementie aan de VU in Amsterdam) met een even inspirerend als uitdagend betoog over ‘zorgzame wijken’. “Over tien jaar kijken we elkaar in verbazing aan. Huh, deden we de ouderenzorg vroeger echt zo?”, zegt Canoy. In de zorgzame buurten die Canoy voor ogen staan, kijken burgers meer naar elkaar om en doet de zorg weer waar de sector ook voor in het leven is geroepen.

De toekomst van ouder worden is volgens Anneke Westerlaken (voorzitter ActiZ) een maatschappelijk vraagstuk dat voor iedere Nederlander, jong of oud, van levensbelang is. “Om de vergrijzing in Nederland te kunnen verzilveren is het belangrijk dat we generaties met elkaar verbinden. Woonzorg Flevoland laat al 25 jaar zien dat wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat zorgorganisaties inspelen op maatschappelijke veranderingen,” aldus Westerlaken.

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en mensen zelf de regie laten houden over hun leven voorkomt zorg was de kern van het betoog van oud-hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur Reable Nederland, Rudi Westendorp. “Maak de burger meester van zijn eigen leven,” hield hij de aanwezigen voor. “Help mensen bij het herwinnen van een zelfstandig leven wanneer ze dat zelf niet meer kunnen. Dat vraagt om een gedragsverandering van alle hulpverleners. Eén die begint met goed luisteren.”

Met een levendige paneldiscussie tussen de sprekers en de zaal werd het symposium afgesloten. Een prachtig slot van een inspirerende middag vol energie over de (ouderen)zorg van morgen.

Nieuwe vleugel Hanzeborg
Het symposium begon feestelijk met de officiële opening van de nieuwe vleugel van woonzorglocatie Hanzeborg in Lelystad. De uitbreiding die in samenwerking met woningcorporatie Centrada is gerealiseerd. In de vleugel zijn 41 studio’s gevestigd voor mensen met dementie. Liselotte Klijn, directeur Wonen en zorg van Woonzorg Flevoland, vertelde de aanwezigen over het innovatieve zorgconcept. Over de 5 belevingsgerichte huiskamers om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beleving en behoeften van iedere bewoner. Voor het welbevinden van bewoners, worden familie en het sociale netwerk nauw betrokken bij de zorg. Vrijwilligers zijn van harte welkom en kunnen een mooie rol vervullen gericht op het welzijn van bewoners. Met een gezamenlijke ferme druk op de knop van Martine Visser, John Bos en Liselotte Klijn werd een filmpje gestart waarmee de nieuwe vleugel officieel werd geopend.

    

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering