Terugblik verkiezingsdebat ‘Goed ouder worden in Lelystad’

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

‘Goed ouder worden in Lelystad’ was het thema van het verkiezingsdebat dat op 3 maart door Actiz, Anbo en Woonzorg Flevoland werd georganiseerd. Het werd een levendig debat met 13 politieke partijen en publiek dat actief meedeed. Onder het publiek waren ook verschillende collega’s van Woonzorg Flevoland aanwezig.

Na een filmpje en een pitch van de lijsttrekkers werd het debat geopend. Door de demografische samenstelling van Lelystad groeit het aantal ouderen in gemeente de komende decennia enorm. Met stellingen over huisvesting voor senioren, inrichting van de publieke ruimte en zorg en welzijn, werden de uitdagingen van de gemeente Lelystad op dit vlak getackeld.

John Bos, voorzitter Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland, leidde het debat. Hij hoefde geen moeite te doen om het publiek te activeren. Met kritische opmerkingen en vragen over het beleid in de gemeente brachten de inwoners hun behoeften en knelpunten die zij ervaren voor het voetlicht. De grootste uitdaging voor John Bos lag erin om de politici tot concrete antwoorden te verleiden. Met teksten als ‘Wat ga jij doen na 16 maart als je gekozen bent?’ greep hij in en hield de microfoon stevig vast. In het slotakkoord van het debat leidde dit tot uitspraken als 2 miljoen voor ondersteuning, ruimte bieden voor nieuwe woonvormen voor ouderen, het afschaffen van de triage – meer vertrouwen op de zorgprofessionals, abonnementstarief WMO herzien en meer aandacht om eenzaamheid tegen te gaan.

 

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering