Tweede Kamerlid bezoekt Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Op 3 februari bracht Antoinette Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid van de VVD, een bezoek aan het eerstelijnsverblijf en de wijkpost van Woonzorg Flevoland in Almere Haven. Aanleiding voor het bezoek is de brandbrief die de zorgorganisatie najaar 2019 naar de Tweede Kamer zond over de tariefsverlaging voor bepaalde zorgzwaartepakketten. Het bezoek van het Tweede Kamerlid komt op een moment waarop er veel aandacht is voor de toekomst van de ouderenzorg.

Tariefsverlaging zorgzwaartepakketten
Per 1 januari 2020 ging het tarief voor ZZP-4, één van de lichtere zorgzwaartepakketten, omlaag. Een groep van ca. 150 verpleeghuizen is hiervan de dupe, waaronder Woonzorg Flevoland. Zij heeft relatief veel bewoners met ZZP-4, mensen met lichamelijke klachten. De bezuiniging doet de inzet van de extra gelden in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg teniet. Via een brief riep John Bos, bestuurder van Woonzorg Flevoland, in oktober 2019 de commissieleden Zorg van de Tweede Kamer op zich te buigen over deze ongewenste maatregel. Antoinette Laan, Tweede Kamerlid van de VVD, maakte 3 februari gebruik van de uitnodiging van John Bos om met eigen ogen te zien hoe de effecten van deze maatregelen er in de praktijk uitzien.

Groeiende zorgkloof
Het bezoek van het Tweede Kamerlid komt op een moment dat steeds duidelijker wordt dat het Nederlandse zorglandschap afstevent op een flink groeiende zorgkloof. De zorgvraag stijgt alleen maar en tegelijkertijd groeit het beschikbare zorgaanbod onvoldoende mee. Daarnaast neemt het aantal potentiële, toekomstige zorgmedewerkers en mantelzorgers af; een zorgwekkende situatie. Medio januari presenteerde de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen, onder leiding van commissievoorzitter Wouter Bos, haar bevindingen. Conclusie: “Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen.”
Deze uitkomsten sluiten naadloos aan bij de opdracht van de Taskforce Wonen en Zorg die de komende twee jaar aan de slag gaat om lokale partners te stimuleren en te ondersteunen bij het overbruggen van het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.
De Taskforce, waar John Bos deel van uitmaakt, streeft ernaar dat nog dit jaar in alle gemeenten een analyse wordt gemaakt van de woonzorgopgaven.

Uitwisseling van wensen en ideeën
Tijdens het werkbezoek werden in een open en informele sfeer gedachten en ideeën uitgewisseld over onder andere de opgave voor de gemeenten, de rol die Woonzorg Flevoland als aanbieder heeft, het arbeidsmarktvraagstuk en het betaalbaar kunnen wonen in Almere door zowel cliënten als medewerkers. Alle aanwezigen onderschreven het tekort aan woonzorglocaties en daarmee aan het belang van uitbreiding. Ook Antoinette Laan-Geselschap bevestigde: “Er zijn veel organisaties betrokken maar ergens blijft het hangen. Er moet gewoon meer worden gebouwd, waarbij gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8