Update: Maatregelen rondom corona

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Op maandag 15 juni hebben zich weer verschillende versoepelingen voorgedaan voor bewoners en bezoek in locaties en onze werkwijzen in andere gebieden van onze zorgverlening. In dit bericht vindt u de huidige stand van maatregelingen en versoepelingen op een rij. Heeft u een vraag die niet beantwoord wordt op onze pagina Veelgestelde vragen, bel dan onze coronalijn: 0320 229 225 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur).

Maatregelingen en versoepelingen in woonzorglocaties

De woonzorglocaties zijn, onder voorwaarden van een aantal maatregelen, weer geopend voor bezoek. De graadmeter om door te gaan naar de volgende stap is afhankelijk van hoe het gaat met de verkeersstromen op de locaties: we kijken of bewoners, medewerkers, bezoekers en vrijwilligers voldoende afstand van elkaar houden met de routes die nu zijn bepaald. De verruimingen kunnen alleen doorgaan zolang er in de locatie geen uitbraak van het coronavirus is. Bij een uitbraak zijn wij, afhankelijk van de situatie, helaas genoodzaakt weer een deel van de locatie of de gehele locatie te sluiten. Wij doen er uiteraard alles aan om dit laatste scenario te voorkomen.

Op dit moment kunnen bewoners weer:

 • Bezoek ontvangen

De voorwaarden voor het ontvangen van bezoek zijn:

  • Er zijn drie vaste bezoekers. De bewoners kiest zelf wie de drie vaste bezoekers zijn en stelt hen zelf op de hoogte.
  • In totaal 3 keer per week bezoek; daar komt vanaf 15 juni elke week 1 bezoekmoment bij.
  • Per bezoekmoment: één van de vaste bezoekers.
  • Bezoekers melden zich aan via de datumprikker (hiervoor ontvangt de eerste contactpersoon een uitnodiging) of via de receptie Hanzeborg. Bezoektijden zijn van 11.00-17.00 uur. Zij melden zich aan en af bij onze gastvrouw.
  • Bezoekers kunnen langer dan 1 uur blijven, zolang het binnen de bezoektijden van 11.00-17.00 uur is.
  • Met ingang van zaterdag 20 juni is bezoek in het weekend ook weer mogelijk. Ook dit gaat via de datumprikker.
  • Bewoners kunnen ook weer op bezoek bij medebewoners, uiteraard met het in acht nemen van de hygiënemaatregelen.
 • Buiten wandelen in de omgeving

De voorwaarden voor het buiten wandelen zijn:

  • Bezoek geen drukke plekken, dus mijd het centrum en de supermarkt. 
  • Houd 1,5 meter afstand en was handen grondig bij thuiskomst.
  • Bij gebruik van een rolstoel draagt degene die de rolstoel duwt een mondneusmasker.
  • Naasten kunnen mee naar buiten tijdens het via de datumprikker gereserveerde bezoekmoment.

Uitzondering voor cliënten in terminale fase
Is er sprake van een terminale zorgfase, dan wordt vanzelfsprekend een uitzondering gemaakt omtrent de bezoekregels. Mocht u hiermee te maken krijgen, dan is de manager altijd beschikbaar om hierover met u in gesprek te gaan.

Maatregelen niet geldig voor De Bolder en Parkzijde

Bovenstaande regeling geldt voor bewoners van Hanzeborg, De Uiterton en ’t Landleven. De Bolder en Parkzijde in Lelystad betreffen zelfstandige woningen, hiervoor gelden de maatregelen van de andere woonzorglocaties niet. Voor de ELV’s gelden momenteel nog andere regels. Bezoekers moeten hiervoor contact opnemen met de afdeling zelf. Er worden dan verdere afspraken met hen gemaakt en er wordt nadere uitleg gegeven.

Randvoorwaarden

Hoewel iedereen op de hoogte is van de randvoorwaarden die nodig zijn voor de steeds verdere versoepelingen van de coronamaatregelen, zetten wij deze nogmaals op een rij:

 • Houd 1,5 meter afstand tot bezoekers, medebewoners en, buiten de zorgmomenten, ook van onze medewerkers.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Was de handen vaak en grondig.
 • Bezoek bij het naar buiten gaan geen drukke plekken en mijd de supermarkt of het centrum.

De randvoorwaarden zijn belangrijk voor de veiligheid van bewoners, naasten en medewerkers. Als wij signalen krijgen dat een bewoner toch drukke plekken, de supermarkt of het centrum bezoekt, dan zullen wij hen hier in eerste instantie op aanspreken en waarschuwen. Komt het dan nogmaals voor, dan volgt voor diegene een periode van 14 dagen quarantaine.

Ontmoetingsraam

In De Uiterton, Hanzeborg en ’t Landleven is een ‘ontmoetingsraam’ gecreëerd. Dit geeft u in deze moeilijke tijd de gelegenheid om het contact met elkaar te onderhouden. De eerste contactpersoon krijgt een uitnodiging voor het bezoek via het ontmoetingsraam via een datumplanner.

Beschermingsmiddelen Thuiszorg

De collega’s die in de thuissituatie persoonlijke verzorging geven, maken zelf de keuze of zij een mondmasker dragen. Wanneer er sprake is van klachten, dragen zij uiteraard wel persoonsberschermende middelen. Zij bespreken dit altijd met de cliënt. Dit beleid is versoepeld vanwege de positieve ontwikkelingen rondom het coronavirus en ligt in lijn met de adviezen van het RIVM. Wij houden de ontwikkelingen continu in de gaten en scherpen het beleid weer aan als dat nodig blijkt.

Ondersteuning Thuis

Gelukkig kan de begeleider van Ondersteuning Thuis weer langskomen. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en moet de 1,5 meter afstand gewaarborgd zijn. Daarnaast stelt de begeleider vooraf 5 vragen over de gezondheid van de cliënt om te beoordelen of de hulp zonder risico kan worden geboden. Wanneer uit de gezondheidscheck blijkt dat de medewerker niet kan komen, begeleiden wij via telefoon en/of videobellen. Als dit niet voldoende is, wordt er gezocht naar een alternatieve manier om te begeleiden.

Huishoudelijke Ondersteuning

De huishoudelijk ondersteuner komt gewoon bij u langs. Ook als u enkel verkoudheidsklachten (hoesten, niezen) heeft. Heeft u koorts en/of bent u positief getest op corona, dan komt uw huishoudelijk ondersteuner niet langs. Als u 24 uur klachtenvrij bent, bent u niet meer besmettelijk en kan de huishoudelijk ondersteuner weer bij u langskomen. Medewerkers houden zich tijdens het werk aan de richtlijnen van het RIVM, zoals (meer dan) 1,5 meter afstand houden. Hij/zij maakt een ruimte schoon terwijl u in een andere ruimte bent. Daarnaast opent en sluit de medewerker zelf alle deuren.

Dagbesteding

Gelukkig kunnen bezoekers weer naar de dagbesteding, zowel in Lelystad als Almere. De invulling hiervan wordt langzaam weer naar het oude niveau gebracht, met inachtneming van de voorlopig nog geldende (hygiëne)maatregelen vanuit het RIVM. Het aantal uren van de dagbesteding wordt in stappen verruimd.

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8