Veelgestelde vragen aan Zorgadvies Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

De afdeling Zorgadvies van Woonzorg Flevoland in Lelystad en Almere beantwoordt vragen van huidige cliënten, mantelzorgers, mensen die zorg denken nodig te hebben en andere zorginstellingen. Deze vragen hebben betrekking op bijvoorbeeld wachtlijsten, huishoudelijke ondersteuning of wijkverpleging. Zorgadviseur Ingmar de Boer bespreekt de meest gestelde vragen en de antwoorden.

Als je denkt dat je zorg nodig hebt, is stap 2 vaak: ‘Hoe regel ik dat er zorg komt?’ Hoe gaat dat in zijn werk?

“Er zijn verschillende manieren om aan te melden voor zorg. Dat kan bij de wijkverpleegkundige, het Wmo-loket van de gemeente of via de huisarts. Maar contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies kan ook altijd. Onze zorgadviseurs bespreken in een gesprek thuis of aan de telefoon de wensen voor de zorg, thuiszorg of individuele begeleiding. De wijkverpleegkundige vertaalt de zorgvraag naar het aantal uren en de zorg die nodig is.”

Eén van de meest gestelde vragen bij Zorgadvies is die over wachtlijsten. Is er een wachtlijst voor de zorginstellingen, en hoe lang is die dan?

“Als er zorg nodig is, kijken wij welke zorg we kunnen bieden. Misschien heeft iemand dagelijks verpleegkundige hulp nodig, maar kan diegene verder nog zelfstandig wonen. Dan is het (nog) niet nodig om iemand op de wachtlijst te plaatsen. Lijkt het thuis wonen niet meer te lukken, dan plaatsen we iemand op de wachtlijst voor een plek in een van onze zorginstellingen in Almere of Lelystad. ”

“Om op de wachtlijst voor een van onze zorglocaties te komen is er een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) nodig. Onze wachtlijsten werken op basis van urgentie, wanneer er een plek vrij komt, kijken we wie in aanmerking komt voor de vrijgekomen plek in een woonzorgcentrum. In de tussentijd houden we altijd contact, zodat wij op de hoogte zijn van de meeste actuele situatie. Daarbij ondersteunen we tot de verhuizing met een uitbreiding van het volledig pakket thuis (vpt). Wanneer iemand dementie heeft, is de casemanager dementie is hier altijd nauw bij betrokken. Een casemanager zorg en welzijn doet de wachtlijstbegeleiding.”

Voor een plek in de Hanzeborg of Uiterton is een WLZ-indicatie nodig. Hoe verloopt de aanvraag van deze indicatie?

“Om in aanmerking te komen voor een appartement in een verpleeghuis is er een indicatie van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Om de indicatie aan te vragen is het nodig om de volgende stappen te doorlopen:

  1. Download het aanvraagformulier van de website van het CIZ.
    2. Vul het formulier in en voeg de medische gegevens en medicatielijst van uw huisarts toe en indien mogelijk ook eigen bevindingen.
    3.            Geef aan wat het verpleeghuis van uw voorkeur is: Hanzeborg/Uiterton/Vergeten Landleven/Bolder.
    4.            Als de indicatie wordt afgegeven dan komt deze automatisch binnen bij het huis van uw voorkeur.
    5.            Woonzorg Flevoland neemt contact met u op en plaatst u op de wachtlijst.

Zorgadvies Almere

Onze zorgadviseurs zijn in Almere te bezoeken op dinsdagmiddag van 13:30 tot 16:30 en vrijdagochtend van 09:00 tot 12:30 aan Kerkstraat 98 in Almere. Telefonisch zijn zij te bereiken via 036 – 525 6820.

Zorgadvies Lelystad

In Lelystad zijn de zorgadviseurs van maandag t/m vrijdag 08:30 tot 17:00 aanwezig in de Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201A. Zij zijn telefonisch te bereiken via 0320 – 229173.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering