Veelgestelde vragen Corona

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan naar 0320-229225 (speciaal voor Woonzorg Flevoland cliënten en hun naasten)

CORONA - Welke middelen gebruiken jullie om besmetting tegen te gaan?

Naast een geïntensiveerd schoonmaakbeleid en een nog strenger hygiënebeleid, zet Woonzorg Flevoland persoonsbeschermende middelen in. Dit houdt in dat we tijdens de zorgmomenten, waarin we zorg binnen 1,5 meter afstand van onze cliënten verlenen, we een (chirurgisch) mondmasker gebruiken. Dit geldt voor de zorg op onze locaties en in de thuiszorg.

Wanneer persoonsbeschermende middelen

Collega’s die in de woonzorglocaties werken, dragen een mondmasker als zij binnen 1,5 meter afstand van een cliënt zorg verlenen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het wakker maken, wassen, aankleden etc. Op de zorgafdelingen van de locaties geldt verder dat één van de teamleden de hele dag een mondmasker draagt, zodat deze naast de geplande zorg, ook de ongeplande zorg kan bieden. De collega’s die in de thuissituatie persoonlijke verzorging geven, maken zelf de keuze of zij een mondmasker dragen. Wanneer er sprake is van klachten, dragen zij uiteraard wel persoonsberschermende middelen. Zij bespreken dit altijd met de cliënt. Dit beleid is versoepeld vanwege de positieve ontwikkelingen rondom het coronavirus en ligt in lijn met de adviezen van het RIVM. Wij houden de ontwikkelingen continu in de gaten en scherpen het beleid weer aan als dat nodig blijkt.

Voldoende voorraad

De voorraad mondkapjes is verdeeld over de verschillende locaties en wijkposten van Woonzorg Flevoland. Deze voorraad is afgestemd op het aantal locaties en er is voldoende voorraad. Ook stellen we alles in het werk om onze voorraad Persoons Beschermende Middelen in het depot blijvend op peil te houden.

Meer informatie of behoefte aan contact?

Heeft u algemene vragen over COVID-19 en hoe Woonzorg Flevoland hiermee omgaat, bel dan onze Woonzorg Flevoland coronalijn: 0320 229 225 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur). Woonzorg Flevoland heeft als extra ondersteuning voor familie en cliënten de Babbellijn geopend. Vrijwilligers zitten elke dag tussen 09.00 en 18.00 uur klaar voor een praatje: 0320 229 230.

U kunt er op rekenen dat wij alles in het werk stellen om uw partner/naaste liefdevolle en professionele zorg te bieden. Voor ons allen is dit een zware tijd, maar samen komen we door deze moeilijke periode heen.

CORONA - Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Hiervoor hebben wij o.a. 2 telefoonlijnen opengesteld:

Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225

Heeft u vragen over onze aanpak met betrekking tot het corona virus en staat deze niet tussen de veelgestelde vragen? Bel dan deze lijn. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Wij gebruiken deze telefoonlijn om onze medewerkers in de zorg te ontlaste en vragen u dan ook dit telefoonnummer te bellen en niet naar de zorg.

Babbellijn: 0320-229230

Voor bewoners en thuiszorgcliënten die behoefte hebben aan extra contact is deze lijn geopend. Vrijwilligers zitten klaar om hen bij te staan in deze moeilijke tijd. Dagelijks bereikbaar tussen  maandag t/m 10.00 en 18.00 uur

Wij staan u graag te woord.

CORONA - Wanneer wordt er getest of iemand Corona heeft?

Het Woonzorg Flevoland crisisteam komt dagelijks bijeen om de meest recente interne- en externe corona ontwikkelingen onder de loep te nemen. Zo staat o.a. het testbeleid voortdurend op de agenda. Dit beleid wordt verruimd of verscherpt op basis van de ontwikkelingen.

Wij testen cliënten en medewerkers met klachten en kijken hierbij of zij mogelijk in aanraking met een corona patiënt zijn geweest. Wanneer er een verdenking is dat een cliënt in één van onze locaties corona heeft, wordt deze beschermd verpleegd en de afdeling gesloten. Lees hier meer over de laatste stand van zaken en onze aanpak rondom het corona virus.

 

 

CORONA - Wat zijn de maatregelen rondom vastgestelde coronabesmettingen?

Wanneer er een coronabesmetting is vastgesteld, wordt er een cohortafdeling ingericht. Dit is noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen. Deze afdeling wordt volledig afgezonderd van alle andere afdelingen. Er wordt een apart team van medewerkers ingezet met speciaal hiervoor bedoelde looplijnen. Door dit protocol verandert er niets aan de leefomgeving en de zorg van bewoners op afdelingen waar geen besmettingen zijn.

Wat is een cohortafdeling?
Een cohortafdeling is een geïsoleerde afdeling waarbij alle bewoners van die afdeling als besmet worden gezien en verpleegd, ook als er bij sommigen nog geen besmetting is vastgesteld. Dit houdt in dat alle medewerkers beschermende kleding, handschoenen en een speciaal mondmasker dragen. Dit zijn zware maatregelen die een grote impact op alle betrokken kunnen hebben, dat realiseren wij ons terdege. Toch ziet het crisisteam na zorgvuldige overwegingen dit als de beste manier om het virus een halt toe te roepen en we volgen daarmee de aanbevelingen die vanuit de overheid worden gegeven.

Meer informatie of behoefte aan contact?
Heeft u algemene vragen over COVID-19 en hoe Woonzorg Flevoland hiermee omgaat, bel dan onze Woonzorg Flevoland coronalijn: 0320 229 225 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur). Woonzorg Flevoland heeft als extra ondersteuning voor familie en cliënten de Babbellijn geopend. Vrijwilligers zitten elke dag tussen 09.00 en 18.00 uur klaar voor een praatje: 0320 229 230.

U kunt er op rekenen dat wij alles in het werk stellen om uw partner/naaste liefdevolle en professionele zorg te bieden. Voor ons allen is dit een zware tijd, maar samen komen we door deze moeilijke periode heen.

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Wat zijn de regels omtrent bezoek?

De woonzorglocaties zijn, onder voorwaarden van een aantal maatregelen, weer geopend voor bezoek. De graadmeter om door te gaan naar de volgende stap is afhankelijk van hoe het gaat met de verkeersstromen op de locaties: we kijken of bewoners, medewerkers, bezoekers en vrijwilligers voldoende afstand van elkaar kunnen houden met de routes die nu zijn bepaald. De verruimingen kunnen alleen doorgaan zolang er in de locatie geen uitbraak van het corona virus is. Bij een uitbraak zijn wij, afhankelijk van de situatie, helaas genoodzaakt weer een deel van de locatie of de gehele locatie te sluiten. Wij doen er uiteraard alles aan om dit laatste scenario te voorkomen.

Onderstaande regeling geldt voor Hanzeborg, De Uiterton en ’t Landleven. De Bolder en Parkzijde in Lelystad betreffen zelfstandige woningen, hiervoor geleden de maatregelen van de woonzorglocaties niet. Voor de ELV’s gelden momenteel nog andere regels. Bezoekers moeten hiervoor contact opnemen met de afdeling zelf. Er worden dan verdere afspraken met hen gemaakt en nadere uitleg gegeven.

Op dit moment kunnen bewoners weer:

 • Bezoek ontvangen

De voorwaarden voor het ontvangen van bezoek zijn:

  • Bezoekers mogen alleen maar op bezoek komen als zij geen klachten hebben zoals hoesten, niezen, neusverkoudheid, koorts. Ook mogen zij de afgelopen 2 weken niet in aanraking zijn geweest met (verdachte) COVID-patiënten, professioneel of privé. Bij binnenkomst wordt hiernaar gevraagd. Bij klachten, koorts of verhoging kan het bezoek niet doorgaan en wordt de bezoeker dringend gevraagd naar huis te gaan.
  • Drie vaste bezoekers (dit was voorheen 1 vaste bezoeker). De bewoners kiest zelf wie de drie vaste bezoekers zijn en stelt hen zelf op de hoogte.
  • In totaal 3 x per week bezoek; daar komt vanaf 15 juni elke week 1 bezoekmoment bij.
  • Per bezoekmoment: één van de vaste bezoekers.
  • Bezoekers melden zich aan via de datumprikker (hiervoor ontvangt de 1e contactpersoon een uitnodiging) of via de receptie Hanzeborg. Bezoektijden zijn van 11.00-17.00 uur. Zij melden zich aan en af bij onze gastvrouw.
  • Bezoekers kunnen langer dan 1 uur blijven, zolang het binnen de bezoektijden van 11.00-17.00 uur is.
  • Met ingang van zaterdag 20 juni is bezoek in het weekend ook weer mogelijk. Ook dit gaat via de datumprikker.
  • Bewoners kunnen ook weer op bezoek bij medebewoners, uiteraard met het in acht nemen van de hygiënemaatregelen.
  • Bezoekers moeten hun handen bij binnenkomst desinfecteren. Woonzorg Flevoland stelt bij de entree van de locaties hiervoor middelen ter beschikking.
  • In sommige gevallen ontvangt de bezoeker bij binnenkomst een mondkapje van Woonzorg Flevoland, dit gebeurt wanneer de inschatting wordt gemaakt dat de bewoner mogelijk niet begrijpen dat er afstand moet worden gehouden.
  • Bezoekers moeten zich aan de looproute in de locatie houden. Zij mogen alleen op bezoek bij hun naaste en mag niet op andere plaatsen in de locatie komen.
  • Houd 1,5 meter afstand. Woonzorg Flevoland begrijpt dat bewoners en bezoekers elkaar graag willen vasthouden, maar dat is nu nog niet toegestaan.
  • Huisdieren zijn bij het bezoek nog niet toegestaan.
  • Het gebruiken van consumpties tijdens het bezoek is nog niet toegestaan
 • Buiten wandelen in de omgeving

De voorwaarden voor het buiten wandelen zijn:

  • Bezoek geen drukke plekken, dus mijd het centrum en de supermarkt. 
  • Houd 1,5 meter afstand en was handen grondig bij thuiskomst.
  • Bij gebruik van een rolstoel draagt degene die de rolstoel duwt een mondneusmasker.
  • Naasten kunnen mee naar buiten tijdens het via de datumprikker gereserveerde bezoekmoment.

Uitzondering voor cliënten in terminale fase
Is er sprake van een terminale zorgfase, dan wordt vanzelfsprekend een uitzondering gemaakt omtrent de bezoekregels. Mocht u hiermee te maken krijgen, dan is de manager altijd beschikbaar om hierover met u in gesprek te gaan.

Randvoorwaarden

Hoewel iedereen op de hoogte is van de randvoorwaarden die nodig zijn voor de steeds verdere versoepelingen van de corona-maatregelen, zetten wij deze nogmaals op een rij:

 • Houd 1,5 meter afstand tot  bezoekers, medebewoners en, buiten de zorgmomenten, ook van onze medewerkers.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Was de handen vaak en grondig.
 • Bezoek bij het naar buiten gaan geen drukke plekken en mijd de supermarkt of het centrum.

De randvoorwaarden zijn belangrijk voor de veiligheid van bewoners, naasten en medewerkers. Dat de bezoekregeling versoepeld kan worden is meer dan fijn, maar voorzichtigheid blijft geboden. Als bewoner is het mijden van drukke plekken echt belangrijk. Mochten wij signalen krijgen dat dit toch voorkomt, dan zullen zorgmedewerkers de persoon in kwestie aanspreken. Wij willen voorkomen terug te moeten naar een situatie met beperkende maatregelen, daarom is het van belang om de randvoorwaarden in acht te nemen. 

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Bel de Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

BEWONERS WOONZORGLOCATIE - Welke faciliteiten/diensten zijn weer beschikbaar?

De woonzorglocaties zijn, onder voorwaarden van een aantal maatregelen, gelukkig weer geopend voor bezoek. De versoepeling biedt ook ruimte voor de herstart van onderstaande faciliteiten en diensten: 

 • Restaurants: restaurants zijn op aangepaste tijden open en kunnen worden bezocht met inachtneming van de maatregelen, welke aan bewoners worden gecommuniceerd.
 • Afhaalservice Grand Café: er kan besteld worden van de kleine kaart en de bestelling wordt in de woning geserveerd.*
 • Huispedicure: bewoners kunnen zonder medische noodzaak en doorverwijzing van de arts naar de huispedicures. Een afspraak maken kan via de zorgmedewerkers.
 • Kapper: is weer open voor afspraken. De kapper draagt een mondneusmasker.
 • Tandarts: start reguliere controles weer op. Afspraken worden ingepland door de receptie en door de zorg doorgegeven aan bewoners.
 • Bibliotheek.
 • Boodschappenservice.

*Helaas kunt u nog niet koffie drinken in het Grand Café. Met alle bezoekers die gelukkig weer in huis komen, kunnen we nog niet voldoende bewaken dat bewoners, bezoekers en medewerkers voldoende ruimte hebben om de voorgeschreven afstand van 1,5 meter aan te houden.

De graadmeter om door te gaan naar de volgende stap is afhankelijk van hoe het gaat met de verkeersstromen op de locaties: we kijken of bewoners, medewerkers, bezoekers en vrijwilligers voldoende afstand van elkaar kunnen houden met de routes die nu zijn bepaald. De verruimingen kunnen alleen doorgaan zolang er in de locatie geen uitbraak van het corona virus is. Bij een uitbraak zijn wij, afhankelijk van de situatie, helaas genoodzaakt weer een deel van de locatie of de gehele locatie te sluiten. Wij doen er uiteraard alles aan om dit laatste scenario te voorkomen.

Heeft u nog vragen? Bel onze Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Kan ik mijn naaste ook nog op andere manieren zien dan bezoek in de woning?

Ontmoetingsraam

In De Uiterton, Hanzeborg en ’t Landleven is een ‘ontmoetingsraam’ gecreëerd. Dit geeft u in deze moeilijke tijd de gelegenheid om het contact met elkaar te onderhouden.

Het werkt als volgt:

 • Iedere week krijgt elke bewoner eenmaal de gelegenheid om een geliefde of familielid bij het ontmoetingsraam te ontmoeten.
 • Het ontmoetingsmoment duurt circa. 20 minuten, u kunt zich hiervoor inschrijven via de datumprikker die u per mail van ons krijgt. Vermeld daarbij in het opmerkingenveld de naam en het appartementsnummer van uw naaste.
 • Wij zorgen ervoor dat uw naaste op het door u gekozen moment bij het ontmoetingsraam is.
 • Tijdens het gebruik bij het ontmoetingsraam is de verplichte 1,5 meter afstand houden van toepassing.
 • Bij het ontmoetingsraam staan desinfectiemiddelen, u bent zelf verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de ruimte.

Het ontmoetingsraam voor de Hanzeborg bevindt zich aan de voorzijde, uiterst links in de ronde aanbouw met de verticale, bruine lamellen.

Voor De Uiterton is het ontmoetingsraam gemaakt bij de schuifpui van het restaurant die grenst aan het terras aan de voorzijde van het gebouw, aan de Marktstraat.

Heeft u geen mail van ons ontvangen? Dan kan het zijn dat uw mailgegevens niet bij ons bekend zijn. Stuurt u in dit geval een bericht naar info@woonzorgflevoland.nl met daarin uw contactgegevens, de naam van uw naaste, het kamernummer en de locatie. Wij zorgen er dan voor dat u in ons bestand wordt opgenomen.

Beeldbellen

Het is ook mogelijk om te videobellen, klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie!

Contact via Skype

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Kan ik beeldbellen met mijn familielid/naaste?

Ja dat is mogelijk. Ga hiervoor naar de speciale pagina op onze website en vul het formulier in.

Contact via Skype

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Ik maak mij zorgen om vereenzaming bij mijn familielid, wat kan ik doen?

Wij leven met u mee en kunnen ons uw zorgen goed voorstellen. Ook al is de bezoekregeling versoepeld en zijn verschillende faciliteiten en diensten weer beschikbaar, de corona periode heeft grote impact (gehad) en we zijn nog niet terug in een normale situatie. Onze medewerkers doen er alles aan om extra aandacht aan de bewoners te geven en de zorg te bieden die zij nodig hebben.

Woonzorg Flevoland biedt extra in ondersteuning in verschillende vormen:

 • Beeldbellen: lees hier meer.
 • Contact via het ontmoetingsraam bij Hanzeborg en De Uiterton: zie veelgestelde vraag ‘kan ik mijn naaste op één of andere manier toch zien’?
 • Babbellijn: extra praatje met vrijwilligers (ook voor thuiszorgcliënten): 0320-229230 dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 18.00 uur.

Ook kunnen zorgmedewerkers een belverzoek indienen als zij merken dat de bewoner/cliënt dit nodig heeft. U kunt verwachten dat dit goed in de gaten wordt gehouden.

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Hoe kan ik mijn familielid/naaste voorzien van boodschappen en/of schoon wasgoed?

Wij vragen u om boodschappen en/of de was zoveel mogelijk mee te nemen tijdens uw bezoek. Wilt u tussendoor iets afgeven, dan kan dat nog steeds via de karren in ‘de sluis’ bij de ingang van de locatie:

 • Hanzeborg: doe de spullen in een doos of mand en plaats deze in één van de karren bij de ingang. Er staan drie karren: voor de boodschappen, vieze was en schone was.
 • Uiterton: laat de spullen achter in de grote kar in de ‘sluis’. Staat de kar er niet, dan kunt u de spullen gewoon in de ‘sluis’ zetten. Let op: voor Kleinschalig Wonen 1, 2 en 3 geldt een andere plek, namelijk bij de ingang aan de zijkant van De Uiterton.
 • Eerstelijnsverblijf Almere: u kunt aanbellen en wordt binnen gelaten om de boodschappen of was in de gang te zetten.

Vergeet niet de naam en het kamernummer van de bewoner duidelijk te vermelden. De verspreiding van de was, boodschappen en/of post in de Hanzeborg en De Uiterton wordt uitgevoerd door de Gastvrijheid & Welzijn collega’s. Ook kunnen zij uw familielid/naaste ondersteunen bij het opruimen van de boodschappen/was.

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Bel de Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Mag ik een bloemetje brengen of post afgeven?

Het is geweldig als u uw familielid of naaste wilt opvrolijken met een cadeautje. Wij vragen u om dit zoveel mogelijk mee te nemen tijdens uw bezoek. Wilt u tussendoor iets afgeven, dan kan dat nog steeds via de karren in ‘de sluis’ bij de ingang van de locatie. Dit is de ruimte tussen de twee schuifdeuren bij De Uiterton en Hanzeborg. Voor het Eerstelijnsverblijf in Almere geldt dat u kunt aanbellen. U wordt dan binnen gelaten om de spullen in de gang te zetten.

Vergeet niet de naam en het kamernummer van de bewoner duidelijk te vermelden. En breng spullen bij voorkeur tussen 13.00 en 14.30 uur. 

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Bel de Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

ONDERSTEUNING THUIS - Komt mijn begeleider van ondersteuning thuis weer langs?

Gelukkig kan de begeleider van ondersteuning thuis weer bij u langskomen. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en moet de 1,5 meter afstand gewaarborgd zijn. Daarnaast stelt de begeleider vooraf 5 vragen over uw gezondheid om te beoordelen of de hulp zonder risico kan worden geboden.

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, komt de medewerker niet werken of kunt u niet naar de afspraak komen. Het werk of de afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.

 1. Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
 2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Mocht de begeleider niet langs komen omdat de gezondheidscheck dit uitwijst of wanneer de 1,5 meter afstand niet kan worden gehouden, dan begeleiden wij u per telefoon en/of videobellen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kijken we gezamenlijk naar een alternatieve manier om u verder te begeleiden. Bijvoorbeeld via de deuropening met gepaste afstand van elkaar.

Heeft u lichte ziekteverschijnselen of bent u positief getest op corona?

Wij vragen u om de begeleider op de hoogte te houden van veranderingen in uw gezondheid. De begeleiders zijn bereikbaar per telefoon.

Voor noodgevallen kunt u van ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00 uur bellen naar het kantoor van Ondersteuning Thuis: 0320-229134.

THUISZORG - Ik/mijn familielid ga(at) de deur niet meer uit voor boodschappen. Kunnen jullie voorzien in een warme maaltijd?

Woonzorg Flevoland biedt in Lelystad de maaltijdservice aan. Voor cliënten die thuiszorg van ons ontvangen, maar ook voor mensen die geen zorg bij ons afnemen. Wij brengen u een gezonde maaltijd die vers bereid is. Iedere dag bereiden onze koks een heerlijk bereide maaltijd voor u. Waar mogelijk gebruiken we verse streekproducten of biologische ingrediënten. Wij bezorgen onze maaltijden graag bij u thuis!

Wilt u ook warme maaltijden ontvangen?

Onze medewerkers helpen u graag. U kunt via telefoonnummer 0320 229 107 op de volgende dagen met hen bellen voor meer informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van maaltijden:

Maandag                            09.00 tot 14.00 uur
Woensdag                          09.00 tot 14.00 uur
Vrijdag                                09.00 tot 15.00 uur

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING - Komt mijn huishoudelijk ondersteuner nog langs?

De huishoudelijk ondersteuner komt gewoon bij u langs ook als u enkel verkoudheidsklachten (hoesten, niezen) heeft. Heeft u koorts en/of bent u positief getest op corona, dan komt uw huishoudelijk ondersteuner niet langs. Als u 24 uur klachtenvrij bent, bent u niet meer besmettelijk en kan de huishoudelijk ondersteuner weer bij u langskomen.

Werkwijze huishoudelijke ondersteuning tijdens corona periode
Medewerkers houden zich tijdens het werken aan de richtlijnen van het RIVM. Indien u lichte ziekteverschijnselen heeft, houdt de medewerker, naast de gebruikelijke 1,5 meter, meer afstand van u dan gebruikelijk. Hij/zij maakt bijvoorbeeld een ruimte schoon terwijl u in een andere ruimte bent. Daarnaast opent en sluit de medewerker zelf alles deuren.

Wij vragen u alle veranderingen m.b.t. uw gezondheid direct te melden. Krijgt u klachten of nemen deze toe? Stel de zorgmedewerker dan op de hoogte. En houd daarnaast alle algemene hygiëne maatregelen in acht:

 • Houd 1,5 meter afstand tot iedereen in uw omgeving.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Was uw handen regelmatig met zeep.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg.
 • Vermijd drukte.

Contact met huishoudelijke ondersteuning
Heeft u vragen over de situatie rondom corona en huishoudelijke ondersteuning? Bel dan naar de planners van Woonzorg Flevoland.

 • Lelystad: 0320-229229
 • Almere: 036-5260388

Heeft u nog vragen? Bel onze Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

DAGBESTEDING - Kan ik naar de dagbesteding?

Gelukkig kunnen bezoekers weer naar de dagbesteding, zowel in Lelystad als Almere. De invulling hiervan wordt langzaam weer naar het oude niveau gebracht, met inachtneming van de voorlopig nog geldende (hygiëne) maatregelen vanuit het RIVM.

De begeleiders van de dagbesteding doen er alles aan om de activiteiten weer naar uw wensen en behoeften voort te zetten. Persoonlijke zorg en overleg tussen medewerker en u als bezoeker staat centraal. Het aantal uren van de dagbesteding wordt in stappen verruimd. Ondertussen zetten de begeleiders zich in om u kwalitatieve, zinvolle en inspirerende tijdsinvulling te bieden binnen wat mogelijk is.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, houden u op de hoogte en ontvangen u graag weer bij ons!

Heeft u nog vragen? Bel onze Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.