Veelgestelde vragen Corona

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Staat uw vraag er niet bij? Bel dan naar 0320-229225 (speciaal voor Woonzorg Flevoland cliënten en hun naasten)

CORONA - Welke middelen gebruiken jullie om besmetting tegen te gaan?

Naast een geïntensiveerd schoonmaakbeleid en een nog strenger hygiënebeleid, zet Woonzorg Flevoland persoonsbeschermende middelen in. Dit houdt in dat we tijdens de zorgmomenten, waarin we zorg binnen 1,5 meter afstand van onze cliënten verlenen, we een (chirurgisch) mondmasker gebruiken. Dit geldt voor de zorg op onze locaties en in de thuiszorg.

Wanneer persoonsbeschermende middelen

Collega’s die in de zorg op locatie werken, dragen een mondmasker als zij binnen 1,5 meter afstand van een cliënt zorg verlenen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het wakker maken, wassen, aankleden etc. Op de zorgafdelingen van de locaties geldt verder dat één van de teamleden de hele dag een mondmasker draagt, zodat deze naast de geplande zorg, ook de ongeplande zorg kan bieden. De collega’s die in de thuissituatie persoonlijke verzorging geven, dragen altijd een masker.

Voldoende voorraad

De voorraad mondkapjes is verdeeld over de verschillende locaties en wijkposten van Woonzorg Flevoland. Deze voorraad is afgestemd op het aantal locaties en er is voldoende voorraad. Ook stellen we alles in het werk om onze voorraad PBM in het depot blijvend op peil te houden.

Meer informatie of behoefte aan contact?

Heeft u algemene vragen over COVID-19 en hoe Woonzorg Flevoland hiermee omgaat, bel dan onze Woonzorg Flevoland coronalijn: 0320 229 225 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur). Woonzorg Flevoland heeft als extra ondersteuning voor familie en cliënten de Babbellijn geopend. Vrijwilligers zitten elke dag tussen 09.00 en 18.00 uur klaar voor een praatje: 0320 229 230.

U kunt er op rekenen dat wij alles in het werk stellen om uw partner/naaste liefdevolle en professionele zorg te bieden. Voor ons allen is dit een zware tijd, maar samen komen we door deze moeilijke periode heen.

CORONA - Bij wie kan ik terecht met vragen?

De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen elkaar in rap tempo op. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Hiervoor hebben wij o.a. 2 telefoonlijnen opengesteld:

Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225

Heeft u vragen over onze aanpak met betrekking tot het coronavirus en staat deze niet tussen de veelgestelde vragen? Bel dan deze lijn. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Wij gebruiken deze telefoonlijn om onze medewerkers in de zorg te ontlaste en vragen u dan ook dit telefoonnummer te bellen en niet naar de zorg.

Babbellijn: 0320-229230

Voor bewoners en thuiszorgcliënten die behoefte hebben aan extra contact is deze lijn geopend. Vrijwilligers zitten klaar om hen bij te staan in deze moeilijke tijd. Dagelijks bereikbaar tussen  maandag t/m 10.00 en 18.00 uur

Wij staan u graag te woord.

CORONA - Wanneer wordt er getest of iemand Corona heeft?

Het Woonzorg Flevoland crisisteam komt dagelijks bijeen om de meest recente interne- en externe corona ontwikkelingen onder de loep te nemen. Zo staat o.a. het testbeleid voortdurend op de agenda. Dit beleid wordt verruimd wanneer de situatie hierom vraagt.

Wij testen cliënten en medewerkers met klachten en kijken hierbij of zij mogelijk in aanraking met een coronapatiënt zijn geweest. Wanneer er een verdenking is dat een cliënt in één van onze locaties corona heeft, wordt deze beschermd verpleegd en de afdeling gesloten. Lees hier meer over recente ontwikkelingen bij Woonzorg Flevoland en onze aanpak.

 

 

CORONA - Wat zijn de maatregelen rondom vastgestelde coronabesmettingen?

Update 25 mei 2020: geen besmettingen

Wanneer er een coronabesmetting is vastgesteld, wordt er een cohortafdeling ingericht. Dit is noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen. Deze afdeling wordt volledig afgezonderd van alle andere afdelingen. Er wordt een apart team van medewerkers ingezet met speciaal hiervoor bedoelde looplijnen. Door dit protocol verandert er niets aan de leefomgeving en de zorg van bewoners op afdelingen waar geen besmettingen zijn.

Wat is een cohortafdeling?
Een cohortafdeling is een geïsoleerde afdeling waarbij alle bewoners van die afdeling als besmet worden gezien en verpleegd, ook als er bij sommigen nog geen besmetting is vastgesteld. Dit houdt in dat alle medewerkers beschermende kleding, handschoenen en een speciaal mondmasker dragen. Dit zijn zware maatregelen die een grote impact op alle betrokken kunnen hebben, dat realiseren wij ons terdege. Toch ziet het crisisteam na zorgvuldige overwegingen dit als de beste manier om het virus een halt toe te roepen en we volgen daarmee de aanbevelingen die vanuit de overheid worden gegeven.

Beeldbellen
Wij gaan vanzelfsprekend tot het uiterste om het virus in te dammen. Desalniettemin kunnen we ons voorstellen dat u ongerust bent over uw partner/naaste die op een andere afdeling verblijft. Om toch contact te kunnen houden en uw partner/naaste te kunnen zien, bestaat de mogelijkheid voor beeldbellen. Voor meer informatie of aanmelden, klik hier.

Meer informatie of behoefte aan contact?
Heeft u algemene vragen over COVID-19 en hoe Woonzorg Flevoland hiermee omgaat, bel dan onze Woonzorg Flevoland coronalijn: 0320 229 225 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur). Woonzorg Flevoland heeft als extra ondersteuning voor familie en cliënten de Babbellijn geopend. Vrijwilligers zitten elke dag tussen 09.00 en 18.00 uur klaar voor een praatje: 0320 229 230.

U kunt er op rekenen dat wij alles in het werk stellen om uw partner/naaste liefdevolle en professionele zorg te bieden. Voor ons allen is dit een zware tijd, maar samen komen we door deze moeilijke periode heen.

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Wanneer mag ik weer op bezoek komen? (25 mei: update versoepeling maatregelen)

25 mei 2020 – update versoepeling maatregelen

Met ingang van maandag 25 mei versoepelt Woonzorg Flevoland op al haar locaties de bezoekregeling. Na een periode die ongetwijfeld zwaar was voor u en uw naasten, zijn ook wij blij dat we met kleine stappen weer bezoek kunnen toelaten in onze locaties. Het bieden van veilige zorg en de veiligheid van onze bewoners en medewerkers blijft echter voorop staan en daarom mag iedere bewoner slechts één vaste bezoeker per week ontvangen. We voegen ons daarmee naar de richtlijnen van de overheid.

Voor Hanzeborg, De Uiterton, de Bolder en ’t Landleven geldt dat bezoekers zich voorafgaand aan hun bezoek hebben aangemeld voor het bezoek. Ofwel via de datumprikker, ofwel via de recepties. In de diverse locaties worden posters opgehangen waarop de regels nog eens kort staan uitgelegd.

Familieleden hebben vrijdag 22 mei een brief ontvangen van ons waarin hen wordt uitgelegd aan welke regels zij zich moeten houden. De regels zijn als volgt:

 • Bezoekers kunnen zich bij binnenkomst legitimeren en staan als bezoeker aangemeld.
 • Bezoekers mogen alleen maar op bezoek komen als zij geen klachten hebben zoals hoesten, niezen, neusverkoudheid, koorts. Ook mogen zij de afgelopen 2 weken niet in aanraking zijn geweest met (verdachte) COVID-patiënten, professioneel of privé. Bij binnenkomst wordt hiernaar gevraagd. Bij klachten, koorts of verhoging kan het bezoek niet doorgaan en wordt de bezoeker dringend gevraagd naar huis te gaan.
 • De temperatuur van de bezoeker wordt met behulp van een zogenaamde “vliegveldthermometer” opgenomen.
 • Bezoekers moeten hun handen bij binnenkomst desinfecteren. Woonzorg Flevoland stelt bij de entree van de locaties hiervoor middelen ter beschikking.
 • In sommige gevallen ontvangt de bezoeker bij binnenkomst een mondkapje van Woonzorg Flevoland, dit gebeurt wanneer de inschatting wordt gemaakt dat de bewoner mogelijk niet begrijpen dat er afstand moet worden gehouden.
 • Bezoekers moeten zich aan de looproute in de locatie houden. Zij mogen alleen op bezoek bij hun naaste en mag niet op andere plaatsen in de locatie komen.
 • Ook tijdens het bezoek geldt: Houd 1,5 meter afstand. Woonzorg Flevoland begrijpt dat bewoners en bezoekers elkaar graag willen vasthouden, maar dat is nu nog niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen cadeaus meebrengen.
 • Huisdieren zijn bij het bezoek niet toegestaan.
 • Het gebruiken van consumpties tijdens het bezoek is niet toegestaan.

Voor de ELV’s gelden momenteel nog andere regels. Bezoekers moeten hiervoor contact opnemen met de afdeling zelf. Er worden dan verdere afspraken met hen gemaakt en er wordt nadere uitleg gegeven.

Het zijn strenge maatregelen, dat realiseren wij ons goed. Deze zijn echter nodig om de bezoeken veilig te kunnen laten verlopen en te voorkomen dat we opnieuw de deuren moeten sluiten als er sprake is van een uitbraak

_______________________________________________________________________________________________

14 mei 2020 – aanvulling op onderstaand bericht

In de laatste persconferentie van het kabinet werd een aantal versoepelingen aangekondigd. Echter geldt dit vooralsnog niet voor wat betreft het openstellen van de woonzorglocaties. We begrijpen dat dit voor u als bewoner of naaste een teleurstelling is. Het ministerie heeft besloten om in elke veiligheidsregio een woonzorgcentrum aan te wijzen waar voorzichtig de bezoekregeling kan worden versoepeld bij wijze van proef. Als dit goed verloopt, volgt de verruiming van de bezoekregeling ook voor andere verpleeghuizen.

De veiligheid en gezondheid van bewoners, naasten en medewerkers staat voorop. Zodra uit onderzoek bij deze 25 centra in het land is gebleken hoe zo veilig en verantwoord mogelijk de bezoekregeling versoepeld kan worden, wordt dit bekend gemaakt vanuit het ministerie en zullen wij de nieuwe maatregelen opvolgen.

_______________________________________________________________________________________________

Vanuit het kabinet is besloten om alle verpleeghuislocaties te sluiten voor bezoek. Met pijn in ons hart volgen wij deze maatregel en daarom zijn al onze locaties gesloten voor bezoek. Dit gaat om ’t Landleven, Hanzeborg en De Uiterton in Lelystad en het Eerstelijnsverblijf in Almere.

De Bolder en Parkzijde in Lelystad betreffen zelfstandige woningen. Bewoners van deze locaties mag u bezoeken. Wij vragen u wel zo min mogelijk (maximaal 1 keer per dag en met 1 persoon) te komen bij bewoners van De Bolder en Parkzijde. Voor bewoners en bezoekers van Parkzijde geldt dat zij alleen nog de eigen ingang kunnen gebruiken. Toegang via De Uiterton is niet meer mogelijk. Heeft u verkoudheidsklachten, dan verzoeken we u niet te komen. Ook vragen we u na het bezoek van iemand in de Parkzijde of De Bolder het pand zo snel mogelijk te verlaten.

Bericht aan familieleden met een DOM-sleutel: veel mensen houden zich ondanks deze ingrijpende situatie aan de gestelde maatregelen, daar hebben wij respect voor. Echter, het lukt niet iedereen dit even goed vol te houden. De overheid vraagt van ons het bezoekverbod actief te handhaven en daarom zien wij ons genoodzaakt om vanaf woensdag 8 april de deuren van de woonzorglocaties letterlijk te sluiten. Dit betekent dat deze van buitenaf niet meer te openen zijn, ook niet als u een DOM-sleutel van ons heeft. Vanzelfsprekend houden wij de vluchtroutes voor bewoners en medewerkers open. 

Uitzondering voor cliënten in terminale fase
Is er sprake van een terminale zorgfase, dan wordt vanzelfsprekend een uitzondering gemaakt voor bezoek. Mocht u hiermee te maken krijgen, dan is de manager altijd beschikbaar om hierover met u in gesprek te gaan.

Een zwaar besluit
Deze maatregel nemen we om het coronavirus buiten te houden en bewoners en collega’s te beschermen. Maar dat betekent niet dat dit besluit ons niet zwaar valt. Niets kan het echte persoonlijke contact vervangen. Zeker niet niet in deze moeilijke tijden. Weet dat wij met dit besluit, en alle andere maatregelen die we moeten nemen, er vooral alles aan doen om uw naasten veilig te houden en de juiste zorg te bieden. We hopen dat deze gedachte enige troost biedt.

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Bel onze Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via onze Coronalijn: 0320-229225. Deze lijn is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

 

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Kan ik mijn naaste op één of andere manier toch zien?

In De Uiterton, Hanzeborg en ’t Landleven is een ‘ontmoetingsraam’ gecreëerd. Dit geeft u in deze moeilijke tijd de gelegenheid om het contact met elkaar te onderhouden.

Het werkt als volgt:

 • Iedere week krijgt elke bewoner eenmaal de gelegenheid om een geliefde of familielid bij het ontmoetingsraam te ontmoeten.
 • Het ontmoetingsmoment duurt circa. 20 minuten, u kunt zich hiervoor inschrijven via de datumprikker die u per mail van ons krijgt. Vermeld daarbij in het opmerkingenveld de naam en het appartementsnummer van uw naaste.
 • Wij zorgen ervoor dat uw naaste op het door u gekozen moment bij het ontmoetingsraam is.
 • Tijdens het gebruik bij het ontmoetingsraam is de verplichte 1,5 meter afstand houden van toepassing.
 • Bij het ontmoetingsraam staan desinfectiemiddelen, u bent zelf verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de ruimte.

Het ontmoetingsraam is voor de Hanzeborg bevindt zich aan de voorzijde van de Hanzeborg, uiterst links in de ronde aanbouw met de verticale, bruine lamellen.

Voor De Uiterton is het ontmoetingsraam gemaakt bij de schuifpui van het restaurant die grenst aan het terras aan de voorzijde van het gebouw, aan de Marktstraat.

Heeft u geen mail van ons ontvangen? Dan kan het zijn dat uw mailgegevens niet bij ons bekend zijn. Stuurt u in dit geval een bericht naar info@woonzorgflevoland.nl met daarin uw contactgegevens, de naam van uw naaste, het kamernummer en de locatie. Wij zorgen er dan voor dat u in ons bestand wordt opgenomen.

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Kan ik beeldbellen met mijn familielid/naaste?

Ja dat is mogelijk. Ga hiervoor naar de speciale pagina op onze website en vul het formulier in.

Contact via Skype

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Hoe ontvangen de bewoners nu hun maaltijd?

Alle bewoners krijgen de maaltijd op hun kamer. Voor bewoners die dit prettig vinden wordt de soep later in de middag geserveerd omdat dit voor hen een extra contactmoment is. Voor bewoners die dit niet willen, wordt de soep gewoon bij de maaltijd geserveerd. Er wordt gewerkt aan een weekmenu zodat het voor bewoners duidelijk is wat ze wanneer eten.

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Ik maak mij zorgen om vereenzaming bij mijn familielid, wat kan ik doen?

Wij leven met u mee en kunnen ons uw zorgen goed voorstellen. Onze medewerkers doen er alles aan om extra aandacht aan de bewoners te geven en de zorg te bieden die zij nodig hebben.

Woonzorg Flevoland biedt extra in ondersteuning in verschillende vormen:

 • Beeldbellen met bewoners: lees hier meer.
 • Contact via het ontmoetingsraam bij Hanzeborg en De Uiterton: zie veelgestelde vraag ‘kan ik mijn naaste op één of andere manier toch zien’?
 • Babbellijn: extra praatje met vrijwilligers (ook voor thuiszorgcliënten): 0320-229230 dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 18.00 uur.

Ook kunnen zorgmedewerkers een belverzoek indienen als zij merken dat de bewoner/cliënt dit nodig heeft. U kunt verwachten dat dit goed in de gaten wordt gehouden.

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Hoe kan ik mijn familielid/naaste voorzien van boodschappen en/of schoon wasgoed?

Doet u boodschappen of de was voor uw naaste? Breng/haal dit bij voorkeur tussen 13.00 en 14.30 uur:

 • Hanzeborg: doe de spullen in een doos of mand en plaats deze in één van de karren bij de ingang. Er staan drie karren: voor de boodschappen, vieze was en schone was.
 • Uiterton: laat de spullen achter in de grote kar in de ‘sluis’. Staat de kar er niet, dan kunt u de spullen gewoon in de ‘sluis’ zetten. Let op: voor Kleinschalig Wonen 1, 2 en 3 geldt een andere plek, namelijk bij de ingang aan de zijkant van De Uiterton.
 • Eerstelijnsverblijf Almere: u kunt aanbellen en wordt binnen gelaten om de boodschappen of was in de gang te zetten.

Vergeet niet de naam en het kamernummer van de bewoner duidelijk te vermelden. De verspreiding van de was, boodschappen en/of post in de Hanzeborg en De Uiterton wordt uitgevoerd door de Gastvrijheid & Welzijn collega’s. Ook kunnen zij uw familielid/naaste ondersteunen bij het opruimen van de boodschappen/was.

Een zwaar besluit
Deze maatregel nemen we om verspreiding van het virus te beperken en bewoners en collega’s te beschermen. Wij beseffen dat sluiting van de woonzorglocaties grote impact heeft en niets het echte persoonlijke contact kan vervangen. Zeker niet in deze moeilijke tijden wanneer u graag dicht bij uw geliefde, familielid of vriend wil zijn. Weet dat wij met dit besluit, en alle andere maatregelen die we moeten nemen, er alles aan doen om uw naaste veilig te houden en de juiste zorg te bieden. We hopen dat deze gedachte enige troost biedt.

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Bel de Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Mag ik een bloemetje brengen of post afgeven?

Het is geweldig als u uw familielid of naaste wilt opvrolijken met een cadeautje. Wilt u iets afgeven, dan kunt u dit achterlaten in de sluis, bij de ingang van het verblijf. Dit is de ruimte tussen de twee schuifdeuren bij De Uiterton en Hanzeborg. Voor het Eerstelijnsverblijf in Almere geldt dat u kunt aanbellen. U wordt dan binnen gelaten om de spullen in de gang  te zetten.

Vergeet niet de naam en het kamernummer van de bewoner duidelijk te vermelden. En breng spullen bij voorkeur tussen 13.00 en 14.30 uur:

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Bel de Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Wie laat nu de hond van mijn familielid/naaste uit?

Voor het uitlaten van honden kunnen bewoners een beroep doen op de vrijwilligers. Dit kan overlegd worden met de zorgmedewerker.

De Bolder en Parkzijde in Lelystad betreffen zelfstandige woningen. Bewoners van deze locaties kunnen dit zelf blijven doen.

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Bel onze Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

BEWONER WOONZORGLOCATIE - Mag mijn familielid/naaste naar buiten?

Met pijn in ons hart hebben wij de maatregelen verder moeten aanscherpen en de woonzorglocaties per woensdag 8 april volledig gesloten. Het is tijdelijk niet mogelijk voor bewoners om buiten met familie afspreken. Dat is te risicovol voor u, bewoners en onze medewerkers. Uiteraard houden we vluchtroutes open voor noodgevallen.

Om een frisse neus te halen kunnen bewoners van de Hanzeborg gebruik maken van het terras van de kinderopvang op de eerste verdieping. Bewoners van de Uiterton kunnen naar de binnentuin en het terras voor hoofdingang. Honden worden uitgelaten door vrijwilligers.

De maatregelen worden direct aangepast als de berichtgeving uit de rijksoverheid of als de situatie in onze woonzorglocaties daar aanleiding toe geeft. Wij begrijpen hoeveel impact deze situatie op iedereen heeft.

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Bel onze Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

ONDERSTEUNING THUIS - Komt mijn begeleider van ondersteuning thuis nog langs?

Uiteraard doen wij er alles aan om u de ondersteuning te geven die u van ons gewend bent. Echter, vergt deze moeilijke tijd noodzakelijke aanpassingen in de werkwijze om u en medewerkers te beschermen.

Waar mogelijk begeleiden wij nu via telefoon en/of videobellen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kijken we gezamenlijk naar een alternatieve manier om u verder te begeleiden. Bijvoorbeeld via de deuropening met gepaste afstand van elkaar.

Heeft u lichte ziekteverschijnselen of bent u positief getest op corona?

Voor het contactmoment vragen wij altijd naar corona gerelateerde lichamelijke klachten. Samen overleggen we wat er mogelijk is, bijvoorbeeld een telefonische afspraak. Verder vragen wij u om de begeleider op de hoogte te houden van veranderingen in uw gezondheid.

De begeleiders zijn bereikbaar per telefoon.

Voor noodgevallen kunt u van ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00 uur bellen naar het kantoor van ondersteuning thuis: 0320-229134 

THUISZORG - Ik/mijn familielid ga(at) de deur niet meer uit voor boodschappen. Kunnen jullie voorzien in een warme maaltijd?

Woonzorg Flevoland biedt in Lelystad de maaltijdservice aan. Voor cliënten die thuiszorg van ons ontvangen, maar ook voor mensen die geen zorg bij ons afnemen. Wij brengen u een gezonde maaltijd die vers bereid is. Iedere dag bereiden onze koks een heerlijk bereide maaltijd voor u. Waar mogelijk gebruiken we verse streekproducten of biologische ingrediënten. Wij bezorgen onze maaltijden graag bij u thuis!

Wilt u ook warme maaltijden ontvangen?

Onze medewerkers helpen u graag. U kunt via telefoonnummer 0320 229 107 op de volgende dagen met hen bellen voor meer informatie, het maken van een afspraak of het aanvragen van maaltijden:

Maandag                            09.00 tot 14.00 uur
Woensdag                          09.00 tot 14.00 uur
Vrijdag                                09.00 tot 15.00 uur

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING - Komt mijn huishoudelijk ondersteuner nog langs?

De huishoudelijk ondersteuner komt bij u langs ook als u enkel verkoudheidsklachten (hoesten, niezen) heeft. Heeft u koorts en/of bent u positief getest op corona, dan komt uw huishoudelijk ondersteuner niet langs. Als u 24 uur klachtenvrij bent, bent u niet meer besmettelijk en kan de huishoudelijk ondersteuner weer bij u langskomen.

Werkwijze huishoudelijke ondersteuning tijdens corona periode
In deze periode onderhouden wij intensiever telefonisch contact met u om te overleggen welke diensten wij u kunnen bieden. Dit doen wij uiteraard met de richtlijnen van het RIVM inachtneming. Indien u lichte ziekteverschijnselen heeft, houdt de medewerker, naast de gebruikelijke 1,5 meter, meer afstand van u dan gebruikelijk. Hij/zij maakt bijvoorbeeld een ruimte schoon terwijl u in een andere ruimte bent. Daarnaast zal de medewerker zelf deuren openen/sluiten.

Wij vragen u alle veranderingen m.b.t. uw gezondheid direct te melden. Krijgt u klachten of nemen deze toe? Stel de zorgmedewerker dan op de hoogte. En houdt daarnaast alle algemene hygiëne maatregelen in acht:

 • Beperk uw bezoek van familie, vrienden of kennissen tot een minimum: maximaal 3 personen en minstens 1,5 meter afstand van elkaar. Is dit in uw woning niet mogelijk? Beperk dan het bezoek tot minder personen.
 • Ga niet onnodig naar buiten.
 • Let op 1,5 meter afstand tot iedereen in uw omgeving.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Was uw handen regelmatig met zeep.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik weg.

Contact met huishoudelijke ondersteuning
Heeft u twijfels over de situatie? Bijvoorbeeld of het slim is de huishoudelijke ondersteuner langs te laten komen? Bel dan naar de planners van Woonzorg Flevoland.

 • Lelystad: 0320-229229
 • Almere: 036-5260388

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Bel onze Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING Ik ben positief getest op het coronavirus. Komt de huishoudelijk ondersteuner nog langs?

Als u positief getest bent op het coronavirus dan komen wij tijdelijk niet bij u voor huishoudelijke ondersteuning. Nadat u 24 uur klachtenvrij bent, is het voor ons mogelijk om weer huishoudelijke ondersteuning te bieden.

Wij begrijpen dat dit vervelend is, en dat dit wellicht gevolgen voor de leefbaarheid van uw huis. Toch vragen wij uw begrip in deze moeilijke tijd. Wij doen er alles aan doen om u en medewerkers veilig te houden en de juiste zorg te bieden. We werken hard met elkaar om deze crisis, die ook voor ons risico’s mee brengt, te bestrijden.

Contact met huishoudelijke ondersteuning
Heeft u vragen over huishoudelijke ondersteuning? Bel dan naar de planners van Woonzorg Flevoland.

 • Lelystad: 0320-229229
 • Almere: 036-5260388

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Bel onze Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.

DAGBESTEDING - Kan ik nog naar de dagbesteding?

In navolging van de maatregelen die het kabinet heeft doorgevoerd, hebben wij naast het sluiten van alle woonzorglocaties ook de dagbesteding tijdelijk moeten stilleggen. Dit gaat ons aan het hart. Wij begrijpen goed dat deze crisis impact heeft op uw dagelijks bestaan. Activiteiten die dan wegvallen, maken deze periode moeilijker voor u.

De begeleiders van de dagbesteding doen er alles aan om het contact met u zo goed mogelijk te onderhouden. Wij nemen vaker telefonisch contact met u op om te kijken of wij onze diensten aangepast kunnen voortzetten op basis van uw wensen en behoeften. Uiteraard nemen wij hierbij de richtlijnen van het RIVM in acht.

Heeft u vragen over deze of andere maatregelen? Bel onze Woonzorg Flevoland Coronalijn!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) volgen in rap tempo. Wij doen er alles aan om cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen en willen u zo goed mogelijk informeren. Heeft u nog andere vragen over onze aanpak met betrekking tot corona? U kunt contact opnemen met onze medewerkers via de Woonzorg Flevoland Coronalijn: 0320-229225. Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 u. Wij staan u graag te woord.