Versoepeling bezoekregeling woonzorglocaties

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Met ingang van maandag 25 mei versoepelt Woonzorg Flevoland op al haar woonzorglocaties de bezoekregeling. Na een periode die ongetwijfeld zwaar was voor u en uw naasten, zijn ook wij blij dat we met kleine stappen weer bezoek kunnen toelaten in onze locaties. Het bieden van veilige zorg en de veiligheid van onze bewoners en medewerkers blijft echter voorop staan en daarom mag iedere bewoner slechts één vaste bezoeker per week ontvangen. We voegen ons daarmee naar de richtlijnen van de overheid.

Voor Hanzeborg, De Uiterton, de Bolder en ’t Landleven geldt dat bezoekers zich voorafgaand aan hun bezoek hebben aangemeld voor het bezoek. Ofwel via de datumprikker, ofwel via de recepties. In de diverse locaties worden posters opgehangen waarop de regels nog eens kort staan uitgelegd.

Familieleden hebben vrijdag 22 mei jl. een brief van ons ontvangen waarin de regels omtrent de versoepeling worden uitgelegd:

  • Bezoekers kunnen zich bij binnenkomst legitimeren en staan als bezoeker aangemeld.
  • Bezoekers mogen alleen maar op bezoek komen als zij geen klachten hebben zoals hoesten, niezen, neusverkoudheid, koorts. Ook mogen zij de afgelopen 2 weken niet in aanraking zijn geweest met (verdachte) COVID-patiënten, professioneel of privé. Bij binnenkomst wordt hiernaar gevraagd. Bij klachten, koorts of verhoging kan het bezoek niet doorgaan en wordt de bezoeker dringend gevraagd naar huis te gaan.
  • De temperatuur van de bezoeker wordt met behulp van een zogenaamde “vliegveldthermometer” opgenomen.
  • Bezoekers moeten hun handen bij binnenkomst desinfecteren. Woonzorg Flevoland stelt bij de entree van de locaties hiervoor middelen ter beschikking.
  • In sommige gevallen ontvangt de bezoeker bij binnenkomst een mondkapje van Woonzorg Flevoland, dit gebeurt wanneer de inschatting wordt gemaakt dat de bewoner mogelijk niet begrijpen dat er afstand moet worden gehouden.
  • Bezoekers moeten zich aan de looproute in de locatie houden. Zij mogen alleen op bezoek bij hun naaste en niet op andere plaatsen in de locatie komen.
  • Ook tijdens het bezoek geldt: houd 1,5 meter afstand. Woonzorg Flevoland begrijpt dat bewoners en bezoekers elkaar graag willen vasthouden, maar dat is nu nog niet toegestaan.
  • Bezoekers mogen cadeaus meebrengen.
  • Huisdieren zijn bij het bezoek niet toegestaan.
  • Het gebruiken van consumpties tijdens het bezoek is niet toegestaan.

Voor de ELV’s gelden momenteel nog andere regels. Bezoekers moeten hiervoor contact opnemen met de afdeling zelf. Er worden dan verdere afspraken met hen gemaakt en er wordt nadere uitleg gegeven.

Het zijn strenge maatregelen, dat realiseren wij ons goed. Deze zijn echter nodig om de bezoeken veilig te kunnen laten verlopen en te voorkomen dat we opnieuw de deuren moeten sluiten als er sprake is van een uitbraak.

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8