Vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris Woonzorg Flevoland

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Woonzorg Flevoland is beschikbaar als u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek. Hetgeen besproken wordt, is in vertrouwen en wordt niet gedeeld met anderen. Tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie en het inschakelen van naasten/zorgpersoneel nodig is er bescherming. U kunt toestemming geven aan de vertrouwenspersoon om hetgeen besproken is met derden te spreken.

Bewoners en/of naasten kunnen zelf een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon. Maar ook medewerkers van Woonzorg Flevoland (bijvoorbeeld een verzorgende, arts, maatschappelijk werker, psycholoog) kan de vertrouwenspersoon hiervoor benaderen als zij dit noodzakelijk achten.

Hetgeen met de vertrouwenspersoon wordt besproken kan divers zijn, bijvoorbeeld: verdriet, onenigheid met familie of medebewoners, rouw, eenzaamheid, pesten, pijnlijke ervaringen, beginnende vergeetachtigheid, acceptatie van gebreken die bij de ouderdom horen, terugblik op het leven zoals het gegaan is. Het kan ook voorkomen dat er ongenoegens zijn die u graag wil delen. Van een vertrouwenspersoon wordt verwacht dat deze kan inschatten wanneer een probleem te “zwaar” is of wordt en er een doorverwijzing moet volgen naar de maatschappelijk werker of de psycholoog. Tijdens een gesprek kunnen er ook klachten naar voren komen, de vertrouwenspersoon verwijst dan door naar de klachtenfunctionaris die beschikbaar is voor bewoners en thuiszorg cliënten

Contactgegevens vertrouwenspersoon Jenneke Sijbrant:

Tel 0320-748511 of mail jsijbrant@woonzorgflevoland.nl

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van Woonzorg Flevoland biedt u een luisterend oor wanneer u onvrede ervaart over de zorgverlening en er met de betrokken zorgmedewerker of leidinggevende niet uit komt. De meeste klachten worden opgelost door zaken over en weer te verhelderen. Dat kan telefonisch of via een persoonlijk gesprek. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht en een bemiddelende rol tussen u en de betrokkene(n). De praktijk heeft uitgewezen dat een goed gesprek kan leiden tot herstel van vertrouwen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris Jeanette Stamps:

Tel 0320-229105 of e-mail jstamps@woonzorgflevoland.nl

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Er bestaat ook een externe, onafhankelijke partij waar u een vertrouwelijk gesprek kunt aanvragen. Deze partij heet Zorgstem en biedt u vanuit de Wet zorg en dwang een vertrouwenspersoon buiten Woonzorg Flevoland. Lees hier meer.

Online klachtenformulier

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Dhr.Mevr.

  Vergeten LandlevenHanzeborgDe UitertonThuiszorgAlmere ELVAlmere thuiszorgAnders

  Blijf op de hoogte

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

  Geef uw waardering zodat wij onze zorg
  nog beter kunnen maken.

  8