Aanmeldprocedure vanuit thuissituatie

Tijdelijke zorg aanvragen op een eerstelijnsverblijf voor uw patiënten? Dat kan zeer eenvoudig op de volgende manieren:

Triageformulier

Om het aanmelding van soepel te laten verlopen hebben wij van u een ingevuld triageformulier nodig.
Op basis van het ingevulde triageformulier, wordt beoordeeld of uw cliënt kan worden geplaatst op één van onze eerstelijnsverblijf locaties.
Dit formulier kunt u via onderstaande link downloaden en mailen naar zorgadvies@woonzorgflevoland.nl

Triageformulier Woonzorg Flevoland

Opnameprocedure vanuit thuissituatie