Aanmeldprocedure vanuit thuissituatie

Tijdelijke zorg aanvragen op een eerstelijnsverblijf voor uw patiënten? Dat kan zeer eenvoudig op de volgende manieren:

Opnameprocedure vanuit thuissituatie

Triageformulier

Om het aanmelding van soepel te laten verlopen hebben wij van u een ingevuld triageformulier nodig, het visitejournaal en een getekend medicatie-overzicht. Op basis van het ingevulde triageformulier, wordt beoordeeld of uw cliënt kan worden geplaatst op één van onze eerstelijnsverblijf locaties.

  Cliëntgegevens

  Diagnoses/medische achtergrond

  Inschatting cognitief niveau? Door huisarts/verwijzer

  Inschatting kwetsbaarheid? Door huisarts/verwijzer

  GRZ: Kan de patiënt een eventuele revalidatietraject aan?

  Functioneren thuissituatie (voor ziekenhuis/spoedsituatie)

  Mobiliteit

  ADL

  Aantal thuiszorgmomenten

  Sociaal

  Woonsituatie


  CIZ indicatie

  Functioneren huidige spoed/ziekenhuissituatie

  Mobiliteit

  ADL

  Besluit triage consult

  Advies

  Besproken met patiënt

  Upload het visitejournaal (max. 1 maand oud) Alleen mogelijk in .pdf of .jpg formaat)

  Upload het medicatieoverzicht (niet ouder dan 2 dagen) Alleen mogelijk in .pdf of .jpg formaat)