Volledig pakket thuis WZF

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Zorg volledig op maat. Thuis, in je eigen vertrouwde omgeving

Door de krimp in verpleeghuisplaatsen en het feit dat mensen met een zorgvraag langer thuis moeten blijven wonen, is er meer vraag naar een Volledig Pakket Thuis (VPT). Met een VPT kunnen mensen met een indicatie voor Wlz-zorg (Wet langdurige zorg)  met compleet pakket zorg thuis blijven wonen. Christel Ruesen, Casemanager Zorg & Ondersteuning, vertelt over het pakket en de ontwikkelingen die gaande zijn.
Christel: “De wens om thuis te blijven wonen in de vertrouwde omgeving is voor veel mensen groot. Hierdoor blijft de vraag naar samengestelde zorg toenemen. Het Volledig Pakket Thuis (VPT) vult het gat op tussen thuis wonen en verpleeghuiszorg. Met het VPT van Woonzorg Flevoland krijgt de cliënt thuis zorg volledig op maat. Hierbij wordt uitgegaan van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar omgeving. Samen met de wijkverpleegkundige bekijken we hoe we het pakket indelen. Het VPT valt binnen de Wet Langdurige zorg (Wlz) waarbij de cliënt een eigen bijdrage (afhankelijk van inkomen en vermogen) betaalt .”

Onderdelen binnen Volledig Pakket Thuis

De onderdelen binnen het VPT zijn: huishoudelijke ondersteuning, alarmering, maaltijden, activiteiten (individueel of in groepsverband) en wijkverpleging (verpleging en verzorging). Onderdelen die niet binnen het VPT vallen zijn woonlasten, zoals huur, onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen en abonnementen.

Maatwerk in de zorg

Christel: “De zorg wordt meer ‘maatwerk’ en beter afgestemd op de persoonlijke wensen van de cliënt. De taak van de huishoudelijk ondersteuning van cliënten met een VPT is uitgebreid met begeleiding bij activiteiten. Onze huishoudelijk ondersteuners hebben een sociale rol. Een kopje koffie, praatje of het halen van een boodschap is iets wat nu al gebeurt maar we kunnen hen meer tijd geven voor ondersteuning bij extra sociale activiteiten. Met dit mooie weer een bezoek aan het natuurpark of meegaan bij een ziekenhuisbezoek bijvoorbeeld.”

Ook is er een halfjaarlijks Multidisciplinair overleg voor de cliënt die VPT bij Woonzorg Flevoland afneemt. Hier is de Specialist Ouderengeneeskunde, huisarts en eventueel andere behandelaren bij betrokken. Het voordeel hiervan is dat er ook voor deze cliënten gebruik gemaakt kan worden van de expertise van de Specialist Ouderengeneeskunde.

Een ander voorbeeld is het eerder laten invliegen van onze behandelaren. Christel vervolgt: “Stel dat er in de woning van de cliënt bepaalde hulpmiddelen nodig zijn, dan kan een van onze ergotherapeuten nuttige adviezen geven over aanpassingen in en om huis. Maar ook niet-medisch kunnen we de samenwerking met behandelaren inzetten, denk bijvoorbeeld aan een muziektherapeut die helpt bij slaapproblemen van een cliënt.”

Samenwerking met Welzijn om vrijwilligers in te zetten

Als laatst (nog in de kinderschoenen) is de samenwerking met Welzijn om vrijwilligers in te zetten zodat familie en/of mantelzorgers ontlast kunnen worden. Er worden nu al op kleine schaal vrijwilligers ingezet maar we zouden dit graag uitbreiden en meer vorm geven. “Laatst gaf een cliënt aan wel wat hulp bij zijn tuinonderhoud te kunnen gebruiken. De wijkverpleegkundige heeft toen via Welzijn een vrijwilliger geregeld die meneer nu een aantal keer per jaar komt helpen. Een mooi voorbeeld in hoe we door samenwerking veel kunnen bereiken”, aldus Christel.

Volledig pakket thuis

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8