VVD-Fractie Almere bezoekt Woonzorg Flevoland Thuiszorg

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Op 10 mei nam een afvaardiging van de VVD-fractie Almere een kijkje achter de schermen van  Woonzorg Flevoland. In de Bartokkliniek werden de fractieleden geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de zorg in Almere en in de ouderenzorg in het bijzonder.

Wijkverpleegkundigen gaven aan de hand van praktijkervaringen inzicht in de dagelijkse praktijk van de wijkverpleging, huishoudelijke hulp en individuele begeleiding van Woonzorg Flevoland als relatieve nieuwkomer in Almere. Woonzorg Flevoland is één van de vier door Zilveren Kruis gecontracteerde partijen die in Almere zorg in de wijk levert, samen met Buurtzorg, Zorggroep Almere en het Leger des Heils.

Investeren in innovatieve voorzieningen
Ook het Volledig Pakket Thuis kwam aan bod: een mooie dienst voor mensen die intensieve zorg nodig hebben maar graag thuis willen blijven wonen. Doordat de groep thuiswonende ouderen met een zorgvraag steeds groter wordt, is het nodig om te investeren in passende en innovatieve voorzieningen in en rond de zorg. De opening van het eerstelijnsverblijf in de Reedewaard, Almere Haven, is hier een mooi voorbeeld van. Het eerstelijnsverblijf biedt kortdurende extra zorg, bedoeld voor mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen thuissituatie kunnen verblijven en niet in aanmerking komen voor opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling.

Uitwisseling van wensen en ideeën
In een open en informele sfeer werden tevens gedachten en ideeën uitgewisseld over onder andere mogelijke verbeteringen van de Wmo-ondersteuningsarrangementen, het arbeidsmarktvraagstuk en het betaalbaar kunnen wonen in Almere door zowel cliënten als medewerkers. Ook de zoektocht van Woonzorg Flevoland naar een geschikte locatie voor een nieuw woonzorgcentrum in Almere kwam kort ter sprake.

 

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8