Wereld Alzheimerdag 2019: Woonzorg Flevoland zet zich in voor jonge mensen met dementie

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Op zaterdag 21 september 2019 is het Wereld Alzheimerdag. In Nederland zijn 18.000 van de 270.000 mensen met dementie jonger dan 65 jaar, dat is 6,7%. De ziekte begint vaak tussen de 40 en 65 jaar, soms al eind 20 of begin 30. Dementie op jonge leeftijd wordt tegenwoordig steeds eerder herkend, dit maakt dat het aantal stijgende is. Er is momenteel veel aandacht voor deze kwetsbare groep.

Op jonge leeftijd uit dementie zich anders dan bij ouderen. De veranderingen liggen eerder in het gedrag of bijvoorbeeld het functioneren op het werk dan in het geheugen. Vaak wordt dan ook eerst gedacht aan een burn-out of depressie. Het maakt dat de ziekte vaak laat wordt ontdekt.

Impact

De impact van dementie op jonge leeftijd is anders, omdat mensen nog volop in de maatschappij staan. De ziekte raakt o.a. de volgende gebieden: werk, relatie, toekomstbeeld, kinderen, financiën, activiteiten, fysieke gesteldheid, autorijden, sociale relaties. Dit maakt dat de begeleiding aan deze mensen complex is en door hulpverleners als heftig wordt ervaren. Het vraagt om ‘stevig’ geschoolde en ervaren professionals, die van vele markten thuis moeten zijn.

Woonzorg Flevoland zet zich in

In Flevoland zijn nog niet veel voorzieningen voor jonge mensen met dementie. Woonzorg Flevoland wil zich graag inspannen om dit aanbod te vergroten. Hierbij denken we aan gespecialiseerd casemanagement, een gespreksgroep voor mantelzorgers en op termijn een dagcentrum voor jonge mensen met dementie.

Voor meer informatie over dit thema, zie: https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering