Werkbezoek van directeuren gemeente Lelystad

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

In Lelystad is er een groeiende behoefte aan woonzorgappartementen. Woonzorg Flevoland voorziet in deze behoefte, en wil graag bijdragen aan het antwoord op deze groeiende vraag. Reden voor gemeentesecretaris Arjen Scheper en directeur Sociaal Domein Daniëlle de Blieck, directeur Strategie & Ontwikkeling Hans Heijmeskamp van gemeente Lelystad om woensdag jl. een bezoek te brengen aan een van de zorglocaties van Woonzorg Flevoland.

Ondersteuningsarrangementen

Naast het faciliteren van woonzorglocaties, en de daarbij behorende zorg, biedt Woonzorg Flevoland ook ondersteuningsarrangementen aan vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is bijvoorbeeld ondersteuning van administratieve taken van mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen, of dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie. De gemeente financiert deze zorg. We hebben onze ervaringen met het aanbod van Ondersteuning Thuis gedeeld met de gemeente.

Eerste kennismaking

Directeuren Heijmeskamp en De Blieck zijn pas sinds kort in dienst van de gemeente, waardoor dit voor hen een eerste kennismaking was met onze zorgorganisatie. Het werkbezoek leidde de afgevaardigden van de gemeente onder andere langs locatie ’t Landleven, waar een verpleeghuis voor mensen met dementie en een dagbestedingslocatie voor mensen met dementie gesitueerd is.

Dagbestedingslocatie

Bij dagbestedingslocatie ‘Het Groene Huis’ werd het gezelschap welkom geheten door teammanager Wmo Bas Elshout. Hij heeft uitgelegd wat voor functie de dagbesteding heeft voor mensen met dementie, op welke manier de beschikking voor de cliënten verloopt, welke rol de gemeente daarbij heeft en welke plannen er nog zijn op het gebied van vernieuwing en uitbreiding. De bezoekers van de gemeente spraken tijdens dit gesprek hun lof uit over de samenwerkingsverbanden die Woonzorg Flevoland zoekt met andere organisaties in de nabije omgeving om zo krachten te bundelen.

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering