Werkbezoek voor dementie uit Japan

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Dinsdag 27 september bracht een delegatie van het Japanse NONPI Kountori een werkbezoek aan Woonzorg Flevoland. Zij bezochten de Hanzeborg en wilden graag zien hoe wij onder andere mensen met dementie of ouderen een daginvulling bieden. NONPI Kountori heeft een zorgcentrum met 100 bedden. Het grootste deel van hun cliënten doelgroep heeft dementie.Wat anders is in de Japanse cultuur, is dat de zorg in Japan vrij gesloten is. Mensen met dementie blijven in huis, zodat er niets met hen kan gebeuren, maar hierdoor hebben zij ook minder vrijheid. Men zorgt zelf zo lang mogelijk voor ouders of familie.

Leren van Nederland

In Japan is vergrijzing net als in Nederland een serieuze zaak. NONPI wil meer gaan doen gericht op preventie en mensen met dementie of ouderen een daginvulling bieden, waar mensen zelf kunnen kiezen en doen wat ze willen doen. Dat is er nu nog niet. Zij vinden persoonlijke aandacht voor ouderen erg belangrijk en hun slogan is “Leef zoals je bent”. Vorig jaar zijn ze naar Nederland gekomen om te leren hoe er in Nederland wordt omgegaan met ouderen en welzijn, welk beleid er wordt gevoerd, wat de uitdagingen hierbij zijn en hoe de dienstverleners in de zorg en welzijn samenwerken.

Vernieuwingen in Japan

Het bezoek vorig jaar aan Leyden Academy vonden ze zeer interessant, omdat ze veel hebben geleerd over kennis en inzet over welzijn van de ouderen. Na het bezoek van vorig jaar, begonnen ze over na te denken wat ze kunnen doen ter preventie van langdurige zorg bij ouderen. Nu zijn ze bezig met de gedachten om een day care zorgservice op te richten die de focus hierop legt. Daarom wilden ze graag een organisatie bezoeken die dezelfde inslag heeft en leren over programma’s (zowel mentaal als lichamelijk) ter preventie van langdurige zorg.

Indrukken

De groep was onder de indruk van multidisciplinair werken in Lelystad. Het feit dat de gemeente Lelystad de zorg uit handen heeft gegeven en zorgorganisaties. Huisartsen zijn in Japan minimaal betrokken bij deze problematiek, terwijl in Flevoland wekelijks contacten zijn met huisartsen of geriaters. Daarnaast ervaarden zij de laagdrempeligheid van de buurtkamers, sociale wijkteams en het feit dat wij oog hebben voor draagkracht en draaglast mantelzorger als zeer positief. Wat zij meenemen naar Japan is dat er nog een inhaalslag gemaakt moet worden om dat te realiseren. Het viel hen verder op dat personen met een vorm van dementie in vrijheid leven op onze KSW-woningen. Camouflage is not done in Japan. De wet is dat er duidelijk aan gegeven moet worden waar een deur zit, dan wordt er maar voor gekozen om een deur op slot te doen.

Casemanagers

Ook maakte de Jappaners kennis met onze casemanagers dementie in Lelystad, Ria en Marjan. Ria en Marjan vertelden dat het voor Woonzorg Flevoland, en in hun werk belangrijk is dat mensen met dementie zo lang mogelijk een goed leven hebben in hun eigen huis en deel blijven uitmaken van de samenleving. Zij werken vanuit de sociale benadering: iemand is meer dan de diagnose dementie. In hun verhaal zetten zij ook cijfers uiteen: in de provincie Flevoland bieden tien casemanagers dementie begeleiding aan 615 personen. Samen werken Ria en Marjan 64 uur per week en bieden zij begeleiding aan ruim 100 mensen in Lelystad. Zij werken multidisciplinair samen in hun netwerk, waaronder veel met Welzijn Lelystad de Sociaal Wijkteams en geriaters.

 

 

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering