Woonzorg Flevoland neemt dienstverlening Tzorg over

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Leverancier van huishoudelijke ondersteuning Tzorg draagt de huishoudelijke ondersteuning in Lelystad over aan Woonzorg Flevoland. Het gaat om de zorg die verleend wordt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De medewerkers en cliënten van Tzorg gaan allemaal over naar Woonzorg Flevoland. Hiermee is de overgang geruisloos en gaat de zorg door voor de cliënten. Zij behouden ook dezelfde thuishulp. Alle betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd.

Reële tarieven als basis
De dienstverlening van Tzorg in Lelystad is al tijden verliesgevend. De afgelopen jaren zijn er tevergeefs meerdere pogingen ondernomen om te komen tot een reëel tarief. In het licht van de aankomende verhoging in de CAO en de uitgangspunten van de gemeente en gebrek aan perspectief heeft Tzorg besloten, na een laatste poging, de dienstverlening in de gemeente Lelystad te beëindigen.

“De zorg in Nederland staat onder grote druk. Met de aanhoudende arbeidsmarktkrapte en uitdagingen ten aanzien van betaalbaarheid, de noodzaak tot innovaties en efficiënte dienstverlening is het perspectief van een verliesgevende dienstverlening wat ons betreft niet acceptabel.”, aldus Jeroen Kamerbeek, commercieel directeur van Tzorg. “Daarmee doen we feitelijk een stap terug, in plaats van dat we daadwerkelijk bijdragen aan betaalbare en duurzame zorg. Dit past niet bij onze ambitie en visie op de zorg thuis”.

Overname
Met ingang van 1 september neemt Woonzorg Flevoland alle cliënten en medewerkers van Tzorg in Lelystad over. Het aantal cliënten in Lelystad van Woonzorg Flevoland is groter dan Tzorg. Naast huishoudelijke ondersteuning biedt Woonzorg Flevoland, vanuit andere financieringsstromen, zorg. John Bos, bestuurder van Woonzorg Flevoland: “Wij maken ons eveneens zorgen over de financiële perspectieven en de ontwikkeling. Het gesprek over de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning blijven wij met de gemeente voeren. Onze positie in Lelystad is anders dan die van Tzorg. Met deze overname versterken we onze positie als complete zorg- en welzijnsaanbieder In Lelystad. Tegelijkertijd kunnen we (nieuwe) medewerkers meer kansen bieden met een mooi loopbaanperspectief.”

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering