Woonzorg Flevoland heeft Zorgfix overgenomen in Almere

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Woonzorg Flevoland heeft thuiszorgorganisatie Zorgfix in Almere overgenomen. De thuiszorg aan cliënten van Zorgfix is voortgezet door Woonzorg Flevoland. Sinds 2015 is Woonzorg Flevoland actief in Almere en heeft daar een prachtige basis.

Met de overname waarborgt Woonzorg Flevoland de continuïteit van zorg aan cliënten van Zorgfix. “De overname betekent een aanzienlijke versterking en welkome aanvulling van de capaciteit van Woonzorg Flevoland in de thuiszorg in Almere. En biedt ook kansen om het zorgaanbod uit te breiden.”, aldus John Bos, voorzitter Raad van Bestuur van Woonzorg Flevoland. “Er ontstaat een bredere basis voor cliënten en zorgmedewerkers van zowel Zorgfix als Woonzorg Flevoland.” De versterking biedt extra mogelijkheden en ontwikkelkansen voor zorgmedewerkers en voor het waarborgen van de continuïteit van de zorg in Almere.

Uitbreiden zorgaanbod
De maatschappelijke opgave voor de ouderenzorg is groot. Door de vergrijzing groeit de zorgvraag en ook de complexiteit ervan. Ook in Almere. Mensen blijven langer thuis wonen, waarin de thuiszorg een essentiële rol speelt. “We zijn een innovatieve en ondernemende zorgorganisatie en willen in Almere die rol maximaal invullen,” legt John Bos uit, “de overname biedt dankzij de uitbreiding van de thuiszorgcapaciteit ons en de inwoners van Almere nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen wij de thuiszorg doelmatiger organiseren en ons zorgaanbod in de keten uitbreiden.” In Almere is Woonzorg Flevoland onder meer actief in de huishoudelijke ondersteuning, heeft het diverse dagbestedingslocaties en een eerstelijnsverblijf voor herstelzorg. Samen met een grotere thuiszorgorganisatie een interessant en elkaar aanvullend zorgaanbod.

Investeren in goede zorg
De zorg voor cliënten van Zorgfix is overgenomen door Woonzorg Flevoland met de voor hen vertrouwde gezichten. Cliënten kunnen rekenen op goede thuiszorg waarbij eigen regie van de cliënt centraal staat. De wijkteams zullen de komende maanden stap voor stap worden samengevoegd. De Zorgfix-medewerkers zijn allen in dienst gekomen bij Woonzorg Flevoland. John Bos: “Wij zijn ontzettend blij met hun komst en heten ze van harte welkom. Het is een goede zaak dat wij deze zorgprofessionals kunnen behouden voor hun cliënten én voor Almere, gezien de toenemende zorgvraag. Als werkgever investeren wij in onze mensen en geven hen de ruimte zich te ontwikkelen. Samen met hen willen wij kwalitatief goede zorg geven in Almere. Nu en in de toekomst.”

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering