Workshop ‘Zingen in de zorg bij dementie’

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Samen zingen activeert het klankgeheugen en verbindt mensen met dementie met hun verborgen herinneringen. Het maakt spanning vrij en persoonlijk contact weer mogelijk. Zangeres Maartje de Lint organiseert zingactiviteiten voor mensen met dementie en was maandag 16 september in de Uiterton voor een workshop ‘Zingen in de zorg bij dementie’. Een aantal medewerkers, cliënten en mantelzorgers mochten deelnemen. 

Het werd een bijzondere en mooie middag. Eerst kregen de medewerkers en begeleiders een theorieles, waarin Maartje uitlegde wat muziek en zingen doen bij mensen met dementie. Zij vertelde dat het muzikale geheugen nog heel lang intact blijft. “Zingen brengt een trilling teweeg in het hele lichaam, die spanningen kan oplossen. Hierdoor kunnen emoties loskomen die eerder verborgen waren. Door zingend en vanuit je hart contact te maken met de persoon met dementie, kan een verbinding ontstaan die anders moeilijk tot stand te brengen is.”

Zingen in een kring
Na deze uitleg werden de bewoners uitgenodigd in de kring, en kon het concert beginnen. Maartje maakte met elke bewoner contact door hun lichaamstaal te spiegelen en samen met hen te zingen. Dit leverde prachtige en ontroerende reacties op. Er waren diverse oude liedjes bij die herkenning opriepen. Door middel van een liedjesmap was het mogelijk om mee te lezen met de tekst. Ook was er een ‘luisterlied’, een aria, die Maartje speciaal voor deze doelgroep had uitgezocht. Haar prachtige stem bracht bij menigeen de tranen in de ogen.

Plan van aanpak voor muziek en zingen
In de nabespreking werd aangegeven dat het werken in een grote kring en het persoonlijke contact veel effect had. Medewerkers van Woonzorg Flevoland gaan hiermee aan de slag, ook andere tips van Maartje in het contact maken met mensen met dementie werden ter harte genomen. De afdeling Welzijn gaat de komende tijd samen met de muziektherapeut een plan van aanpak maken om muziek en zingen een wezenlijk aspect van onze zorgverlening te laten zijn.

Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek 
Woonzorg Flevoland heeft de afgelopen tijd medewerking verleend aan de bekendmaking van het wetenschappelijk onderzoek ‘Muziek als medicijn bij dementie’. Onder leiding van prof. dr. Hans Jeekel van Erasmus MC wordt onderzocht of muziek en samen zingen ook op de langere termijn effect kan hebben op thuiswonende mensen met dementie. Daarnaast wordt de vraag gesteld of de ernst van de dementie kan worden verminderd of zelfs voortschrijding kan worden voorkomen of uitgesteld.

Informatie over het steunen van dit onderzoek is op te vragen bij Wendela Erbrink, werbrink@woonzorgflevoland.nl. 

Begeleiders krijgen uitleg

Zangeres Maartje de Lint

 

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering