ZONL, Coloriet, Talma Urk en Woonzorg Flevoland stimuleren goede gezondheid medewerkers

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Vitaal en gezond werken in Flevoland
ZONL, Coloriet, Talma Urk en Woonzorg Flevoland slaan de handen ineen

Een gezonde levensstijl zorgt voor meer energie op de werkvloer. Het loont dus enorm voor zowel medewerkers als werkgevers om bewust om te gaan met vitaliteit en gezondheid. Zorgorganisaties Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), Woonzorg Flevoland, Coloriet en Talma Urk werken daarom nauw samen op dit belangrijke thema.

Brigit Heemskerk is projectleider van het regionale project Vitaliteit & Gezondheid, een unieke samenwerking tussen vier zorgorganisaties om invulling te geven aan de slogan “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”. Samenwerken biedt dus voordelen maar welke? En wat betekent dit project voor de projectleider? Hoog tijd voor een paar vitale vragen!

Wat spreekt jou aan in het project Vitaliteit & Gezondheid?

‘’Vitaliteit en gezondheid is een onderwerp dat me al jaren bezighoudt. Als ik me vitaal en gezond voel dan zit ik lekker in mijn vel. In tijden dat het slapen wat minder goed lukt of als ik niet aan bewegen toekom, dan merk ik dat in mijn werk maar ook thuis. Al jaren werk ik in de zorg en ik ben me ervan bewust dat we iedereen heel hard nodig hebben om de toenemende zorgvraag aan te kunnen. De uitbraak van COVID-19 heeft alleen maar benadrukt dat werken in de zorg veel voldoening kan geven, maar ook veel vraagt op het gebied van betrokkenheid en inzet. De verzuimcijfers in de zorg zijn hoger dan in andere sectoren en boven de 45 jaar gaat een goede gezondheid een steeds belangrijkere rol spelen. Om te kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag is het belangrijk dat zorgmedewerkersplezier in werk behouden. Het is belangrijk voor iedereen om zelf regie te houden. Dat geeft je als medewerker meer passie en plezier en zo kan je uiteindelijk op een prettige manier je loopbaan afsluiten en genieten van je welverdiende pensioen. Daarvoor wil ik me graag inzetten!’’

Waarom werken de vier zorgorganisaties in deze regio samen rondom dit onderwerp?

‘’De betrokken organisaties willen graag versnellen en leren van elkaar. Daarom zijn de bestuurders samen het regionale project Vitaliteit & Gezondheid gestart. Zo is een win-win situatie ontstaan. De uitvoering van het project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Zorgkantoor. De samenwerking is belangrijk om voor preventie van ziekte, behouden van medewerkers en nieuwe collega’s te interesseren voor werken in de zorg binnen onze gezamenlijke regio.’’

Wat zijn jullie aan het doen?

‘’Het doel van het project is vanuit een regionale bril vitaliteit en gezondheid tastbaar en concreet maken. We brengen in beeld waar de organisaties staan op het onderwerp en richten tevens een dashboard in. We willen weten of we gedurende het jaar goed op weg zijn en de medewerkers bereiken die daar behoefte aan hebben. Daarnaast richten we ons op gezamenlijk acties die de vitaliteit en gezondheid van iedereen vergroten. We zullen dat insteken vanuit “zorgen voor jezelf” en “zorgen voor elkaar”. Hierbij krijgt voor ons het zorgen voor jezelf een prominente plek in het beleid. Eigen regie en grip hebben op je eigen vitaliteit en gezondheid op het werk gaan we inkleuren met communicatie, een passend aanbod en tools voor zelfreflectie. Als organisaties delen we informatie en organiseren we activiteiten die iedereen stimuleert en inspireert om goed voor zichzelf te zorgen. Daarnaast worden ook initiatieven gestart die gericht zijn op het zorgen voor elkaar, dus teamgericht. Het steeds meer aandacht geven aan buddysupport is daar een mooi voorbeeld van. We blijven gedurende het project continu op zoek naar wat mensen echt nodig hebben om hun vitaliteit en gezondheid te verbeteren. Zo wordt gezamenlijk gezocht naar wat echt helpend is.’’

Wat gaan de medewerkers hiervan merken?

‘’De wereldwijde uitbraak van COVID-19 vraagt het uiterste van medewerkers. Het is een tijd waarin goed voor jezelf zorgen en voor elkaar zorgen belangrijker is dan ooit. Ook hier biedt deze samenwerking een mooie kans. Vanuit het vitaliteitsbeleid willen we zoveel mogelijk ondersteunen en helpen bij het omgaan met mogelijke spanning of stressklachten die iemand kan ervaren, zoals een verhoogde werkdruk en een grote mentale belasting. Samen zorgen we voor de best passende steun als deze nodig en/of gewenst is. Als medewerker merk je dat je leidinggevende eerder het gesprek met je aan gaat over je inzetbaarheid en vitaliteit. Het is een onderwerp dat erbij hoort en dat jou zelf steeds meer zicht geeft op waar je als persoon staat en welke stappen je zelf kunt zetten.

 

 

 

 

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering