Individuele Begeleiding Almere

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Een zinvolle daginvulling met Individuele Begeleiding

Individuele Begeleiding helpt u bij de invulling van het dagelijks leven en het vinden en behouden van balans in het dagelijks leven. Hierbij zoekt u samen met de individueel begeleider naar manieren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. De ondersteuning bevordert, behoudt en vergroot samen met u uw zelfredzaamheid.

Balans draagkracht en draaglast

Individuele begeleiding is bedoeld voor mensen waarbij de draagkracht niet in balans is met de draaglast van het dagelijks leven. De draaglast is de belasting die iemand ervaart. Deze bestaat veelal uit zaken van buitenaf, die energie vragen. De draagkracht (belastbaarheid) wordt bepaald door uw mogelijkheden en factoren die energie geven. Wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht, ontstaan problemen. De individueel begeleider helpt om de balans tussen draaglast en draagkracht te (her)vinden. Dit doet u samen, in uw eigen tempo.  

Voor wie

Individuele begeleiding is voor iedereen boven de 18+ jaar. Wij werken met verschillende achtergronden en diagnoses. Als u ondersteuning nodig heeft bij het herstel of vinden van de balans in het dagelijks leven, mag gebruik maken van individuele begeleiding. Ook andere mensen die tijdelijk een kwetsbare periode doormaken, mogen individuele begeleiding aanvragen bij de gemeente. Als het mogelijk is, proberen we de ondersteuning van de individueel begeleider af te bouwen en/of te stoppen. Zodat u zichzelf, zonder of met minder ondersteuning, redt.

Soorten ondersteuning

De individuele begeleiding kan bestaan uit: 

 • Structuur aanbrengen in het huishouden of dagritme 
 • Ondersteuning bij administratie, post en financiën 
 • Herinneren aan afspraken 
 • Vinden van (betaald) werk of dagbesteding 
 • Aangaan en onderhouden van sociale contacten 
 • Begeleiding bij activiteiten 
 • Omgang met gedragsproblemen 
 • Ondersteuning bij doktersbezoeken of contact met derden/instanties 
 • Ontzorgen van de mantelzorg 
 • Het inzetten van het netwerk rondom de cliënt 
 • Gesprekken voeren over zingeving, aandacht en motivatie en tijdsbesteding.  
 • Omgaan met stressvolle situaties 
 • Leren om zelf de regie te houden, zoals het maken van een planning 
 • Het aanbrengen van structuur en balans in uw week.  

Hoe komt u bij ons terecht

Wanneer u ondersteuning nodig heeft kunt u beroep doen op het sociaal wijkteam via de website www.wijkteams.almere.nl. Het sociaal wijkteam schakelt Woonzorg Flevoland in om u te helpen. Dit heet het afgeven van een beschikking. De casemanager individuele begeleiding neemt contact met u op om samen de ondersteuningsvragen op te stellen. Samen bepaalt hoe u geholpen wilt worden.   

Dit doen wij ook

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering