Wacht u op een plek in het verpleeghuis? Bij de afdeling Torenstraat in de Hanzeborg bieden we overbruggingszorg. Voor wie niet direct een plek vindt, maar waarbij thuis wonen niet langer meer gaat. Hier kunt u wachten tot een plek in een verpleeghuis vrijkomt.

De overbruggingszorg biedt u een fijne huiselijke omgeving. U krijgt een eigen kamer. Deze kunt u inrichten met persoonlijke spullen van thuis. Daarnaast is er een gedeelde huiskamer. In deze ruimte ontvangt u bezoek, eet u maaltijden en kunt u een praatje maken met andere mensen op de afdeling. U woont met maximaal 20 andere mensen op de overbruggingsafdeling. Zorgmedewerkers leveren de zorg die u ook in het verpleeghuis zal ervaren. Zij luisteren naar uw wensen en behoeften. Ook houden ze goed contact met uw netwerk. Zo weten uw naasten precies welke zorg u krijgt en nodig heeft.

Zorg en behandeling

Op de overbruggingsafdeling heeft uw netwerk een belangrijke rol. Denk hierbij aan uw partner, kinderen, vrienden of kennissen. Zij helpen met uw wasgoed, boodschappen, opruimen en schoonhouden van uw kamer of bij ondersteuning in bepaalde zorgtaken. De hulp van uw familie en vrienden is onmisbaar in uw zorgplan. De professionele zorg is aanvullend aan uw eigen netwerk. De behandeldienst is zoveel mogelijk digitaal of op afspraak betrokken. Bijvoorbeeld Specialisten Ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en logopedisten.

Intakegesprek

Op de eerste dag dat u bij ons komt wonen, heeft u een intakegesprek met de (contact)verzorgende. Tijdens de intake maken we verschillende afspraken. Zoals over de hulp die u nodig heeft op het gebied van welzijn, wonen en zorg. In het gesprek wordt het volgende in kaart gebracht:

  • Wat kan u nog zelf doen?
  • Wat kan het netwerk van u nog doen?
  • Hoe kan Woonzorg Flevoland het netwerk van u ondersteunen, zodat u deze dingen
    kunnen blijven doen?
  • Zijn er hulpmiddelen die u nu gebruikt? Zoals: medicijndispenser, bewegingsmelder,
    etc.? Zijn er andere middelen die u kunnen ondersteunen?
  • Hoe kan de professionele zorg op bovenstaande nog aanvullend zijn?

Wlz-indicatie

Het zorgaanbod op de overbruggingsafdeling is voor mensen met een lichamelijke zorgvraag. Om in aanmerking te komen voor de overbruggingsafdeling, is een Wlz-indicatie nodig. Hiervoor geldt een indicatie vanaf VV6, LG4, of LG6. Dit betekent dat u 24 uur per dag zorg nodig heeft. Deze uitgebreide zorg is nodig omdat u lichamelijk ziek bent. Een indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Verschillende kamers met overbruggingszorg

De overbruggingsafdeling van de Hanzeborg bevindt zich op de vierde verdieping. De kamers zijn voorzien van een bed, kast, tafel, gemakkelijke stoel en televisie. U kunt van een maaltijd genieten in de huiskamer of op uw eigen kamer. Ook mag u bezoek ontvangen in de huiskamer. Daarnaast is er een crisiskamer voor mensen, met en zonder Wlz-indicatie, die acuut zorg nodig hebben.

Uw welbevinden staat centraal

Het welbevinden van mensen die bij ons wonen, staat bij ons centraal. Daarom werken wij belevingsgericht. Als u al heel uw leven graag uitslaapt, dan kunt u dit blijven doen. Wij sluiten ons aan bij u. Bij wie u bent, bij wat u beweegt en bij wat voor u waardevol is. Samen met uw netwerk leveren wij aanvullende goede zorg. Deze zorg is hetzelfde als u in een van onze verpleeghuizen ervaart.

Adres en contact

U vindt onze overbruggingsafdeling aan de Koningsbergenstraat 201A in Lelystad. Voor meer informatie over de overbruggingsafdeling kunt u terecht bij onze zorgadviseurs.

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPati├źntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering