Verpleeghuiszorg en wonen in Almere

Woonzorg Flevoland biedt in Almere verpleeghuiszorg in verpleeghuis Leemwierde in Almere Haven. Meer informatie over deze locatie vindt u verderop op deze pagina.  

Voorop staat dat bewoners zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden en zo veel mogelijk hun eigen leven leiden. Onze medewerkers helpen, verzorgen en ondersteunen waar dat gewenst en nodig is. De samenwerking met mantelzorgers is hierbij onmisbaar.

Belevingsgerichte zorg

De zorg en ondersteuning wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de mensen die bij ons wonen. Iedere bewoner heeft een individueel zorgplan en welzijnsactiviteiten zijn een vast onderdeel van het leven en wonen in onze huizen.

De beleving van elke bewoner is het uitgangspunt voor de wijze waarop de zorg verleend wordt. Dit betekent dat iedereen die bij de zorg van een bewoner betrokken is, bekend is met belangrijke gebeurtenissen uit het leven van die bewoner. Bijvoorbeeld: wie waren de ouders, de kinderen en waar heeft hij of zij gewoond? Indien mogelijk, vult de naaste familie een vragenlijst in over de levensloop en zo ontstaat stukje bij beetje het levensverhaal. Dit biedt veel aanknopingspunten om met de bewoner een gesprek op gang te brengen en zorg en welzijnsactiviteiten goed af te stemmen.

Behandeling op maat

Onze zorgmedewerkers worden bijgestaan door het behandelteam. De medisch specialisten en paramedische specialisten zoals psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopediste en een muziektherapeut, bieden (afhankelijk van de indicatie) behandelingen op maat.

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering