Met goede zorg kunt u langer zelfstandig en veilig thuis wonen. Onze behandeldienst – bestaande uit verschillende behandelaren in de woonzorglocaties én in de wijk – dragen hieraan bij. Een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut of ergotherapeut komt bij u thuis wanneer uw situatie hierom vraagt. Samen met u en eventuele andere zorgverleners overleggen we wat nodig is voor uw gezondheid.

Passende zorg

De behandeldienst van Woonzorg Flevoland bestaat uit verschillende specialisten die goed kunnen inschatten welke specialistische behandeling u nodig heeft. Denk hierbij aan fysiotherapie of ergotherapie. Indien nodig wordt de specialist ouderengeneeskunde erbij betrokken. Met elkaar hebben we oog voor meer dan alleen uw klacht.

De behandelaren kijken naar de oorzaak achter de klacht. Hierbij gaat het niet alleen om het ziektebeeld, maar ook om de gezondheidsproblemen die zijn ontstaan in uw dagelijks leven. Zo beoordelen zij of er, naast fysiotherapie of ergotherapie, andere zorg nodig is. Bijvoorbeeld ondersteuning van een diëtist, psycholoog of logopedist. Of er wordt opgemerkt dat u baat heeft bij huishoudelijke ondersteuning, wijkverpleging of dagbesteding. Bij Woonzorg Flevoland zijn er mogelijkheden om u verder te ondersteunen.

In overleg met elkaar

De behandelaren werken intensief samen met zorgverleners in uw omgeving, zoals een huisarts, wijkverpleegkundige of andere medisch specialisten. De zorg en behandeling die wij bieden is gericht op het behouden van eigen regie en zelfstandigheid.

Voor goede zorg is overleg tussen verschillende zorgprofessionals nodig. Dat doen wij geregeld. Met elkaar beoordelen wij uw situatie, om samen tot een passend behandelplan te komen.

Verwijzing en vergoeding, goed om te weten:

  • Als door u of een zorgmedewerker wordt ingeschat dat er hulp nodig is van een specialist ouderengeneeskunde, dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.
  • Vanuit de ziektekostenverzekering valt de zorg van een specialist ouderengeneeskunde onder het eigen risico.
  • Indien blijkt dat behandeling van bijvoorbeeld een fysiotherapeut nodig is, dan loopt de vergoeding hiervan via uw basisverzekering en/of aanvullende verzekering
  • Als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz), vindt de vergoeding plaats via de Wlz of uw ziektekostenverzekering.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de behandeldienst van Woonzorg Flevoland? Dan kunt u terecht bij onze zorgadviseurs.

Kijk mee met onze behandelaren:

Informatie & advies

Heeft u vragen over de zorg? Onze zorgadviseurs staan voor u klaar. klik op de onderstaande button en vul het formulier in. Uw vraag is onze zorg!

Klik hier voor zorgadvies

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering