Individuele Begeleiding Lelystad

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Een zinvolle daginvulling met Individuele Begeleiding

Vindt u het moeilijk om uw dag zinvol in te vullen? Mist u sociale contacten en heeft u moeite om structuur en regelmaat in uw leven aan te brengen? Dan bieden wij u Individuele Begeleiding in Lelystad.

Individuele Begeleiding begeleidt u bij het geven van een invulling aan het dagelijks leven. Bijvoorbeeld het organiseren van uw huishouding, het vinden van een zinvolle dagbesteding of het aangaan van sociale contacten. Ook ondersteunt het team u bij het verrichten van praktische handelingen gericht op uw zelfredzaamheid. Wij zijn er voor iedereen van 18 tot 100+ jaar.

In 2021 gaven cliënten in Lelystad ons een 8,2 voor onze ondersteuning thuis en een 7,9 voor onze dagbesteding. We zijn er heel trots op dat onze begeleiding en ondersteuning zo goed gewaardeerd wordt. En dat we een bijdrage kunnen leveren aan het geven van een invulling aan het aan het dagelijks leven.

Hoe kunt u gebruik maken van Individuele Begeleiding?

Indien u gebruik wilt maken van Individuele Begeleiding Lelystad, dan kunt u zich aanmelden via het sociaal wijkteam. Samen met u en uw netwerk kijken we wat er nodig is om de eigen kracht te versterken, het sociale netwerk te activeren en zo mogelijk professionele ondersteuning af te bouwen.

Deelname Stedelijk Integraal Team

Woonzorg Flevoland neemt deel aan de pilot ‘Stedelijk Integraal Team’. In dit team werken een aantal partijen op het terrein van wonen, ondersteuning, zorg en veiligheid samen, om te komen tot een samenhangende en effectieve aanpak voor inwoners met complexere psychische problematiek. Hierbij wordt ingezet op onder andere extra inloop/opvang in de wijken, extra dagbesteding, beter betrekken van omgeving/buren en versterken van samenwerking tussen de betrokken partijen.

Intentieovereenkomst Pilot Stedelijk Integraal Team (2020-2021)

 

Informatie & advies

Heeft u vragen over de zorg? Onze zorgadviseurs staan voor u klaar. klik op de onderstaande button en vul het formulier in. Uw vraag is onze zorg!

Klik hier voor zorgadvies

Informatieblad

Dit doen wij ook

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering