Individuele Begeleiding Lelystad

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Een zinvolle daginvulling met Individuele Begeleiding

Vindt u het moeilijk om uw dag zinvol in te vullen? Mist u sociale contacten of heeft u moeite om ritme en regelmaat in uw leven aan te brengen? Dan bieden wij u individuele begeleiding, ook wel bekend als Ondersteuning Thuis, in Lelystad. 

Wat is individuele begeleiding? 

Individuele begeleiding verloopt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze vorm van ondersteuning is vanaf 18 jaar en ouder. Het doel van individuele begeleiding is dat u zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kan functioneren. Om dit te bereiken, zorgt Woonzorg Flevoland voor balans tussen uw draagkracht en de draaglast. Hierbij houden we rekening met de kwetsbaarheid in de verschillende fases van het leven en met de diverse ziektebeelden. 

Balans draagkracht en draaglast 

Individuele begeleiding is bedoeld voor mensen waarbij de draagkracht (belastbaarheid) niet in balans is met de draaglast van het dagelijks leven. De draaglast is de belasting die iemand ervaart. Deze bestaat veelal uit zaken van buitenaf, die energie vragen. De draagkracht wordt bepaald door uw mogelijkheden en wat u energie geeft. Wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht, ontstaan er problemen. Thuis ondersteuning krijgen helpt om de balans tussen draaglast en draagkracht te (her)vinden. Dit doet u samen met uw individueel begeleider, in uw eigen tempo.

Ondersteuning passend bij uw behoefte 

Deze persoonlijke begeleiding helpt u om dingen weer zelf te doen. U krijgt weer controle en overzicht terug in uw leven. Dit bereiken we door te kijken naar welke ondersteuning u nodig heeft. Samen met de individueel begeleider bepaalt u doelen die u wilt behalen. Deze doelen passen bij uw mogelijkheden. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan uw lichamelijke gezondheid, maar ook aan psychische gezondheid, sociaal netwerk en wat u wilt in het leven. 

Een belangrijk onderdeel van individuele begeleiding is het creëren van ritme en regelmaat in uw leven. Dit kan bijvoorbeeld zijn van het ondersteunen bij dagelijkse activiteiten tot het ontmoeten van andere mensen. Dit helpt u bij het bereiken van een zinvolle daginvulling. 

Aanbod individuele begeleiding 

Een individueel begeleider biedt ondersteuning in het leven aan om: 

 • een dagritme te maken, waardoor u beter kunt plannen en effectiever de dag kunt indelen; 
 • geldzaken en documenten bijhouden; 
 • het huishouden te organiseren (huishoudplan), het leven van uw gezin, en het maken van afspraken; 
 • kijken naar een passende plek om te werken of vrijwilligerswerk te doen; 
 • het aangaan van sociale contacten en het uitbreiden van uw sociale netwerk, wat kan bijdragen aan uw geluk; 
 • ervoor te zorgen dat u zichzelf kan redden zonder hulp, zodat u zelfstandig wordt in het dagelijks leven. 

Hoe werken we aan positieve gezondheid? 

Uw lichamelijke gezondheid is belangrijk, maar ook wat u gelukkig maakt. Daarom kijken we bij positieve gezondheid naar mogelijkheden. Wat kunt u wél en hoe ondersteunen we u daarbij? Het doel is om u te begeleiden bij het bereiken van de beste balans. In deze balans staan uw eigen wensen, behoeften, en waarden centraal.  

Op mijnpositievegezondheid.nl kunt u meer lezen over positieve gezondheid. 

Wat is onze werkwijze binnen Woonzorg Flevoland? 

Belangrijke kenmerken van Woonzorg Flevoland 

 • Woonzorg Flevoland biedt persoonlijke begeleiding op maat op alle levensgebieden. Levensgebieden zijn geldzaken, wonen, sociaal netwerk, lichamelijke gezondheid en dagbesteding. 
 • Hoeveel uren hulp u krijgt, hangt af van hoeveel ondersteuning er nodig is.  
 • We bieden onze ondersteuning vanuit huis, of andere locaties, aansluitend op de wens/ behoefte 
 • Woonzorg Flevoland overlegt met u en uw netwerk. 
 • Woonzorg Flevoland moedigt aan om zelfstandig te worden in het dagelijks leven. Zo redt u zichzelf zonder hulp.  

Door middel van onderstaand proces zorgen we met onze individuele begeleiding ervoor dat u zichzelf kunt redden. Zo blijft u zo zelfstandig mogelijk leven binnen uw eigen mogelijkheden.

Het proces van uw ondersteuningsvraag 

 1. Casemanager toe verwijzen: U krijgt een casemanager toegewezen als uw eerste vaste aanspreekpunt. 
 2. Intakegesprek: De casemanager voert met u het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uitgebreid met u gesproken over uw persoonlijke situatie en behoeften. Om uw ondersteuningsvragen te begrijpen vraagt de casemanager door. Daarna brengen kijken we hoeveel uur inzet nodig is en hoe de persoonlijke begeleiding eruit gaat zien. 
 3. Ondersteuningsplan opstellen: Op basis van de informatie uit het intakegesprek wordt er in samenwerking met u en eventueel naasten een individueel ondersteuningsplan opgesteld. In dit plan staan alle doelen en acties. Deze zijn eerder met u besproken in het intakegesprek. 
 4. Inzet van begeleider: U krijgt een begeleider die gespecialiseerd is in uw doelen. 
 5. Aansluiten op ondersteuningsdoelen: De begeleider werkt samen met u aan van de doelen die in uw plan staan. 
 6. Werken aan eigen regie: U wordt aangemoedigd en ondersteund om de controle over uw eigen leven te bewaren en terug te krijgen. 
 7. Gezamenlijk opstellen van een ondersteuningsplan aan de hand van positieve gezondheid: Het ondersteuningsplan is een document dat regelmatig wordt beoordeeld en aangepast in overleg met u en andere mensen die ermee te maken hebben. Daardoor blijft het aansluiten op uw veranderde behoeften.  
 8. Focus op wat ‘wel kan’: Woonzorg Flevoland richt zich op wat u wél kan. Samen verbeteren we uw kwaliteit van leven doordat u zichzelf kunt redden zonder hulp van anderen.

Hoe komt u bij ons terecht? 

Heeft u ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen, bijvoorbeeld in de vorm van individuele begeleiding? In een paar stappen vraagt u individuele begeleiding aan vanuit de Wmo. 

Melding en aanvraag 

 1. U meldt zich aan bij het Sociaal Wijkteam van de wijk waar u woont. Op de website van Gemeente Lelystad vindt u meer informatie over het Sociaal Wijkteam en de Wmo. 
 2. Vervolgens maakt u een afspraak voor het keukentafelgesprek. In dit gesprek wordt bepaald welke ondersteuning thuis nodig en mogelijk is. Hier komt het ondersteuningsplan uit voort. 
 3. Na bevestiging van de gemeente, zal er een beschikking worden afgegeven. 
 4. De hoofdaannemer (Woonzorg Flevoland voor Lelystad Noord en Kwintes voor Lelystad Zuid) neemt contact met u op. 

Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden voor Individuele Begeleiding Lelystad 

Informatie & advies

Heeft u vragen over de zorg? Onze zorgadviseurs staan voor u klaar. klik op de onderstaande button en vul het formulier in. Uw vraag is onze zorg!

Klik hier voor zorgadvies

Informatieblad

Dit doen wij ook

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering