Ondersteuning Thuis Lelystad

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Een zinvolle daginvulling met Ondersteuning Thuis

Vindt u het moeilijk om uw dag zinvol in te vullen? Mist u sociale contacten en heeft u moeite om structuur en regelmaat in uw leven aan te brengen? Dan bieden wij u Ondersteuning Thuis in Lelystad.

Ondersteuning Thuis begeleidt u bij het geven van een invulling aan het dagelijks leven. Bijvoorbeeld het organiseren van uw huishouding, het vinden van een zinvolle dagbesteding of het aangaan van sociale contacten. Ook ondersteunt het team u bij het verrichten van praktische handelingen gericht op uw zelfredzaamheid. Wij zijn er voor iedereen van 18 tot 100+ jaar.

In 2017 gaven cliënten in Lelystad ons een 8,0 voor onze ondersteuning thuis en een 7,9 voor onze dagbesteding. We zijn er heel trots op dat onze begeleiding en ondersteuning zo goed gewaardeerd wordt. En dat we een bijdrage kunnen leveren aan het geven van een invulling aan het aan het dagelijks leven. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van de juiste hulp, het vinden van een zinvolle dagbesteding of het aangaan van sociale contacten.

Hoe kunt u gebruik maken van Ondersteuning Thuis?

Indien u gebruik wilt maken van Ondersteuning Thuis Lelystad, dan kunt u zich aanmelden via het sociaal wijkteam. Samen met u en uw netwerk kijken we wat er nodig is om de eigen kracht te versterken, het sociale netwerk te activeren en zo mogelijk professionele ondersteuning af te bouwen.

Vanaf 1 juli 2015 kunt u gebruik maken van de dienstenvoucher!

Het Rijk heeft aan gemeenten de huishoudelijke hulptoeslag (HHT) beschikbaar gesteld om de werkgelegenheid voor thuishulpmedewerkers te behouden. De gemeente Lelystad stelt hiervoor de dienstenvoucher beschikbaar.  Een dienstenvoucher staat gelijk aan één uur dienstverlening. In 2015 krijgt u dit voor € 7,50 per uur voor maximaal 2 uur per week. De dienstenvoucher in Lelystad is voor inwoners die mantelzorger zijn, 75+ zijn of een Wmo voorziening hebben. Wilt u meer weten en een dienstenvoucher aanvragen? Kijk op de website van de gemeente Lelystad: www.lelystad.nl/dienstenvoucher of download hier de flyer.

Informatie & advies

Heeft u vragen over de zorg? Onze zorgadviseurs staan voor u klaar. klik op de onderstaande button en vul het formulier in. Uw vraag is onze zorg!

Klik hier voor zorgadvies

Informatieblad

Dit doen wij ook

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8