Heeft u bij ziekte of na opname in het ziekenhuis gespecialiseerde verpleegkundige zorg nodig? Woonzorg Flevoland heeft een team dat verpleegkundige technische handelingen (VTH) bij u thuis kan verzorgen. 

Ons team helpt u bij specialistische verpleegkundige thuiszorg in Lelystad. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om antibiotica via een infuus of complexe wondzorg. Daarnaast biedt het team zorg rondom pijnbestrijding en comfort in de palliatieve en terminale fase.  

Ons specialistisch team is dag en nacht bereikbaar. Buiten kantoortijden is dit zorgteam ook een aanspreekpunt voor cliënten in Almere. Zij helpen u met een doorverwijzing naar een zorgverlener.  

Specialistische verpleegkundige thuiszorg 

Een team verzorgt verpleegkundige technische handelingen bij u thuis. Daardoor duurt een ziekenhuisverblijf korter en u hoeft niet wekelijks terug naar het ziekenhuis. Wat voor ziekenhuisbehandelingen zijn dit? Denk aan onder andere infuustherapie of complexe wondzorg, zoals wondzorg met vacuümpomp. Ook zijn er hulpmiddelen beschikbaar zoals een morfinepomp voor pijnbestrijding. Ons team heeft goed contact met apotheken en huisartsen. Hierdoor schakelen we snel om de juiste hulp voor u te regelen. Uiteraard staat het specialistische team voortdurend in contact met uw behandelend arts. Alle handelingen doen ze in nauw overleg met de arts. 

Palliatieve en terminale fase 

Als de wens er is om thuis te overlijden, doen de thuiszorgteams er alles aan om dit mogelijk te maken. Het VTH-team ondersteunt bij pijnbestrijding en biedt emotionele steun en rust. Zij begeleiden bij het afscheid nemen van het leven en dierbaren. Hierbij is ook aandacht voor de naasten. Een zo goed mogelijke kwaliteit van leven staat bij palliatieve zorg voorop. U kunt rekenen op menselijke aandacht, liefde en warmte.  

Heeft u specialistische zorg nodig?  

Denkt u dat u specialistische zorg nodig heeft en bent u nog niet bij ons bekend? Neem dan contact op met Zorgadvies voor meer informatie over wat het specialistisch team thuiszorg voor u kunt doen.  

Locatie Lelystad: 0320 -229 173
E-mail: zorgadvies@woonzorgflevoland.nl  

Neemt u al zorg af bij Woonzorg Flevoland? Dan kunt u contact opnemen met uw wijkverpleegkundige.  

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering