Volledig/Modulair pakket thuis Lelystad

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Verpleeghuiszorg thuis 

Thuis blijven wonen terwijl u kunt rekenen op de zorg- en dienstverlening vergelijkbaar met een verpleeghuis. Dat is mogelijk met een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). Hiermee stelt u, samen met de verpleegkundige in de wijk, een persoonlijk zorg- en ondersteuningspakket samen voor in uw vertrouwde thuisomgeving. Een modulair pakket thuis of volledig pakket thuis; uw behoeften staan centraal. 

Passende zorg

Afhankelijk van uw indicatie kunt u kiezen voor een compleet zorgaanbod met een Volledig Pakket Thuis (VPT) of voor een deel van de diensten met een Modulair Pakket Thuis (MPT). Thuis ontvangt u dan bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, verzorging, verpleging, zorgalarmering, maaltijden en/of individuele begeleiding. Ook zijn er mogelijkheden voor recreatieve dagbestedingsactiviteiten.

De verpleegkundige in de wijk ondersteunt u bij het maken van een keuze. Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en behoud van eigen regie staan hierbij centraal.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Het Volledig Pakket Thuis is zorg volledig op maat, waarbij wordt uitgegaan van uw behoeften en de mogelijkheden binnen uw omgeving. Alle diensten worden verzorgd door Woonzorg Flevoland. Zorg, maaltijden en zorgalarmering zijn vaste (verplichte) onderdelen binnen dit pakket. Er wordt met u overlegd wat er verder nodig en gewenst is aan zorg en/of ondersteuning. Op vaste momenten evalueert de verpleegkundige de zorg met u.

Extra voordelen VPT

  • U kunt de uren flexibel indelen zodat u ruimte creëert om samen met een (zorg)medewerker activiteiten te ondernemen. Denk aan een bezoek aan de markt, winkelen of een uurtje puzzelen. In groepsverband is er op onze dagbestedingslocaties ook van alles mogelijk.
  • Ook kunt u met een VPT individuele begeleiding ontvangen. Prettig wanneer u bijvoorbeeld hulp kunt gebruiken bij het structureren van uw dagelijkse activiteiten of bij uw administratie.

Verschillen VPT / wonen in een verpleeghuis

  • Als u thuis woont, houdt u uw eigen woonkosten, zoals huur, gas en licht.
  • Uw behandelaar is uw eigen huisarts. In het verpleeghuis is dit meestal de specialist ouderengeneeskunde. Deze kan overigens wel bij u thuis komen, als uw huisarts een consult voor u aanvraagt.
  • De zorgmedewerkers zijn op afspraak en op afroep aanwezig. In het verpleeghuis is er een 24-uurs aanwezigheid.
  • Binnen het VPT valt alleen die geneeskundige zorg die nodig is in verband met uw specifieke aandoening of beperking. Algemene zaken zoals geneesmiddelen, hulpmiddelen, tandheelkundige zorg en kleding en een rolstoel vallen onder de zorgverzekeringswet.
  • Er is een VPT mét of zonder behandeling. Dat ligt aan het soort indicatie dat u heeft. Met behandeling wil zeggen dat bijvoorbeeld de fysiotherapie en ergotherapie zijn inbegrepen.

Meer informatie is te vinden in de Informatiefolder Volledig Pakket Thuis

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Met een Modulair Pakket Thuis kiest u zorg op maat. U bepaalt samen met de wijkverpleegkundige welke onderdelen of modules binnen het zorgaanbod u ontvangt. U kunt bepaalde zorg weglaten wanneer dit niet nodig of gewenst is. Bij Modulair Pakket Thuis is het mogelijk de diensten af te nemen bij verschillende zorgaanbieders. En er is geen verplichte afname van onderdelen. U kiest wat bij u – en op basis van uw indicatie – past. Bijvoorbeeld een combinatie van huishoudelijke ondersteuning en wijkverpleging.

NB: bij meer dan 20 uur per maand zorg- en ondersteuning vraagt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een hogere eigen bijdrage voor MPT zorg. Bespreek daarom goed wat u nodig heeft en wenst.

 

Overeenkomsten en verschillen MPT en VPT

Goed om te weten

  • Voor aanspraak op een Volledig- of Modulair Pakket Thuis is een plek op de wachtlijst van een woonzorglocatie verplicht (van Woonzorg Flevoland of een andere zorgorganisatie).
  • De aanvraag voor Wet langdurige zorg loopt via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
  • Werkwijze en informatie over eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Heeft u vragen?

Dan kunt u terecht bij de zorgadviseurs van Woonzorg Flevoland.

Informatie & advies

Heeft u vragen over de zorg? Onze zorgadviseurs staan voor u klaar. klik op de onderstaande button en vul het formulier in. Uw vraag is onze zorg!

Klik hier voor zorgadvies

Informatieblad

Dit doen wij ook

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering