Zorgcoördinatie Almere: de juiste zorg op de juiste plek

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

🠄 Terug naar overzicht

Cliënten sneller kunnen helpen en de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Samen met Zorggroep Almere, GGD Flevoland en andere ketenpartners slaan we de handen in elkaar om dit te realiseren met (de pilot) ‘wijkverpleegkundige zorgcoördinatie’.

Mensen worden ouder, de druk op de zorg stijgt en de wens (en noodzaak) om zo lang en zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen neemt toe. Kennis en ervaring verenigen en de zorg in de thuissituatie slimmer inrichten is daarom belangrijk. Want wat heeft iemand nou echt nodig? Ontvangt deze persoon nu wel de juiste zorg? En hoe kunnen we samen voorkomen dat cliënten op de “verkeerde” plek belanden of onnodig opgenomen worden? Hierin kunnen wijkverpleegkundigen een belangrijke rol spelen; door zorgbehoeften van cliënten tijdig(er) in kaart te brengen en af te stemmen met eerstelijnszorgpartners (zoals wijkzorg, ambulancezorg en de spoedeisende hulp).

Sinds oktober 2021 is deze vorm van zorg in de regio 108 keer ingezet binnen de pilot, waarvan in 85% van de casussen de cliënt kon worden geholpen in de thuissituatie door een wijkverpleegkundige. Woonzorg Flevoland investeert graag in dit soort samenwerkingen met het oog op toekomstbestendige zorg. Samen met de andere partijen streven we ernaar om meer thuiszorg cliënten de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Wij houden u op de hoogte over deze ontwikkelingen via onze website.

Meer informatie over deze samenwerking in onderstaande video:

Meer lezen

Volg ons op social media

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandWoonzorg Flevoland is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering