Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Direct
zorgadvies
0320-
229 173

Iedere cliënt of bewoner en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

  • Wij luisteren naar uw verhaal.
  • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door.
  • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd.
  • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht.
  • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Renuka Jagan

Mevrouw Jagan zal de locaties en groepen met enige regelmaat bezoeken: “ik heb oorspronkelijk een juridische achtergrond. Mijn keuze hiervoor kwam voort uit een groot rechtvaardigheidsgevoel.  Ik zie het als mijn missie om mensen te helpen bij het op een toegankelijke manier aanbieden van dienstverlening in het vertrouwenswerk. Door mijn functie als cliëntvertrouwenspersoon bij Zorgstem kan ik dit ook voor u bereiken”. 

Algemene contactgegevens Zorgstem

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Bent u tevreden met Woonzorg Flevoland?

Geef uw waardering zodat wij onze zorg
nog beter kunnen maken.

8